Konferencija apie tikėjimą versle (2014 vasaris)

Vasario 25 d. seminarijoje apsilankęs Evaldas Darškus, Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, dirbantis ir AB ,,Swedbank“, seminaristams vedė konferenciją. Jis papasakojo apie savo šeimyninį gyvenimą ir verslą, pabrėžė, jeigu šeima pirmiausia dėmesį skiria turtų įgijimui, labiausiai nukenčia ji pati, nes tokius žmones ištinka šeimos krizė. Ir dirbant versle būtina nepamiršti dvasinių dalykų, nors verslas yra materialus dalykas, bet net ir jame neapsieinama be tikėjimo - vienokiu ar kitokiu būdu visi žmonės ieško Dievo. Buvo galimybė užduoti klausimus prelegentui ir iš jo sulaukti atsakymų.

Po konferencijos VI kurso klierikas Daniel Narkun seminarijos vardu padėkojo Evaldui už vestą konferenciją, visi seminaristai jį palaimino giesme.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį