Pastoracinė savaitė (2008 sausis)

Sausio 9 d. vakare seminaristams sugrįžus po žiemos atostogų, prasidėjo kasmetinė pastoracinė savaitė.

Sausio 10 d. seminaristai lankėsi Lietuvos centriniame valstybės archyve, kur tris valandas trukusios ekskursijos metu susipažinta su archyvo istorija, šiandiene jo veikla, dokumentų, fotografijų, kino ir garso skaitmeninimo skyriais. Tądien pirmąkart išgirstas J. Tumo-Vaižganto balsas, išvystas originalus A. Smetonos, F. Ruzvelto parašas, prisiliesta prie t. Vaclovo Aliulio MIC asmeninių albumų.

Sausio 11 d., reaguodami į mažėjantį atsiliepiančių kunigystės pašaukimui jaunuolių skaičių, seminaristai mažomis grupelėmis išvyko į Valkininkų, Šalčininkų, Maišiagalos, Pabradė, Paluknio ir penkias Vilniaus mokyklas kalbėtis su moksleiviais apie kunigystę. Susitikimų metu ne tik pristatytas kunigo gyvenimo ir tarnystės kelias, bet dalintasi ir savo pašaukimo istorijomis, atsakinėta į klausimus. Vaikinus, norinčius labiau susipažinti su pašaukimu į kunigystę, mąstančius apie savo įsijungimą į Viešpaties vynuogyną, klierikai kvietė į seminarijoje vasario 17 – 18 d. vyksiančias pašaukimo rekolekcijas.

Tos pačios dienos vakarą į seminariją pristatyti Pasaulio Gailestingumo kongreso atvyko Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuris yra vienas iš šio Kongreso globėjų. Jis skaitė pranešimą „Vilnius – Dievo Gailestingumo miestas“, kurį iliustravo gailestingumo tradiciją ir kultą nušviečiančiomis skaidrėmis. Kun. Jurgis Vitkovski, Lietuvai atstovaujantis Kongreso tarybos narys, papasakojo apie kongreso programą. Susitikimas baigėsi koplyčioje, kurioje visi drauge meldėsi Gailestingumo litaniją.

Sausio 12 d. kinematografė Joelle Galiauskas vedė seminarą „Teologinis žvilgsnis į kino meną“. Viešnia mokė klierikus atpažinti ir pasirinkti vertingus filmus, išmokti į kiną žiūrėti kritiniu žvilgsniu bei atrasti iš pirmo žvilgsnio nepastebimus, tačiau labai reikšmingus „kodinius“ vaizdinius.

Sausio 14 – 15 d. Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojai dvi dienas trukusiame seminare kalbėjo apie dvasinį vadovavimą, paremtą ignaciškuoju dvasingumu. Seminaro vadovai neapsiribojo tik perteikti žinias, bet praktiškai mokė klausymosi meno, dvasių skyrimo, empatijos, Dievo patirties apmąstymų, teisingo klausimų formulavimo. Seminaristai turėjo progos savo patirtimi ir įžvalgomis pasidalinti grupelėse, individualiuose pokalbiuose, įsijaučiant į pasiūlytas situacijas pagal konkrečius elgesio būdus.

Sausio 16 d. Elvyra Kučinskaitė kartu su kitais Išsiskyrusiųjų sielovados centro darbuotojais klierikams pristatė savo centro veiklą bei išsiskyrusių žmonių sielovados galimybes. Seminaristai klausėsi darbuotojų liudijimų, taip pat galėjo praktiškai patirti atėjusių į centrą ieškoti pagalbos žmonių susitikimo darbotvarkę.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį