Konferencija apie Biblinį Dievo Tėvo įvaizdį (2014 vasaris)

Vasario 19 d. seminarijoje apsilankė psichoterapeutas Wim du Plessis iš Belgijos, dirbantis jaunimo misijoje, kilęs iš Pietų Afrikos. Wim seminaristams vedė konferenciją, kurioje sakė, kad kiekvienas iš mūsų turi savo gyvenimo istoriją, kurioje apsireiškia Dievas, Jo meilė padeda atsikratyti baimių. Šiandieną mes gyvename pasaulyje, kuriame tarsi nėra Dievo, tai daro įtaką ir mūsų gyvenimui, tačiau Dievas komunikuoja su mumis, nori, kad mes Jį pažintume, nes Jis - saugumo tvirtovė. Prelegentas pasakojo apie biblinius įvaizdžius Senajame ir Naujajame Testamente. Dievas Tėvas mus paguodžia, vertina, saugo, Jis yra bendrystėje su savo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir Šventąja Dvasia. Jėzaus Kristaus gyvenimo tikslas - turėti artimą ryšį su Dievu Tėvu, todėl Jėzus Kristus mums yra pavyzdys. Galime tapti panašūs į Jėzų tik pažindami Dievą Tėvą per Jėzų Šventojoje Dvasioje. Konferencijos pabaigoje Wim palinkėjo seminaristams būti Dievo Tėvo vaikais ir paskatino seminaristus Naująjį Testamentą skaityti Dievo Tėvo šviesoje. Konferenciją baigėme bendra malda Dievui Tėvui.

Po konferencijos kartu su Wim du Plessis ir vertėju susirinkome bendrai vakarienei seminarijos valgykloje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį