Pašaukimų savaitgalis (2014 vasaris)

Vasario 14 – 15 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko jau tradiciniu tapęs pašaukimų savaitgalis. Šiemet jame dalyvavo dvylika vyrų, kurie atvyko dėl įvairių motyvų – vieni siekė geriau pažinti Dievo valią ir tai, kokiam keliui jie yra pašaukti, kiti – norėjo, tiesiog, sustiprinti tikėjimą ir geriau pažinti Jėzų, treti – jau apsisprendę stoti po mokyklos į seminariją siekė geriau susipažinti su seminarijos tvarka bei gyvenimo ritmu.

Per dvejas dienas sveičiai turėjo galimybę pamatyti seminarijos gyvenimą iš arti: dalyvauti bendroje dienotvarkėje, susipažinti su gyvenimo sąlygomis, užduoti klausimus seminarijos studentams ir vadovybei, išgirsti pašaukimo liudijimų ir patys diskutuoti grupėse apie tai, koks šiandien turėtų būti kunigas, kas yra pašaukimas ir pan.

Kai kurie dalyviai maloniai sutiko pasidalyti įspūdžiais, tad žemiau pateikiame jų atsiliepimus. Malonaus skaitymo!

Ekskursija po seminariją

Jau nuo pat vaikystės pirmą kartą pakviestas a. a. Kazimiero Žemėno patarnauti šv. Mišioms pajutau kažką keista ir nepaprastai gera. Nuo to laiko aš labai norėjau patarnauti šv. Mišioms, man tai patiko. Taip sekmadienis po sekmadienio, ėjau į Bažnyčią. Metams bėgant, jaučiau kažką paslaptingo.Šv. Mišios seminarijos koplyčioje. Homiliją sako propedeutinio kurso vadovas mons. Vaclav Volodkovič

Kai internete radau kvietimą į pašaukimų savaitgalį, mane apėmė nerimas ir jaudulys. Iškilo daug klausimų: ar aš to vertas, ar sugebėsiu, ar man patiks. Vis dėlto pasiryžau ir užsiregistravau. Važiuodamas į seminariją jutau didelį nerimą. Buvo nejauku ir nedrąsu, kaip ten viskas vyks. Tačiau viskas buvo paprasta ir lengva. Klierikai ir vadovybė priėmė šiltai. Konferencijų vedėjai nuoširdžiai pasidalino savo pašaukimais į kunigystės kelią, kurie smigte smigo į mūsų širdis. Mūsų bendravimas buvo nuoširdus, neapsiribojama vien malda, buvo pajuokavimų ir žaidimų. Nepaprasta palaima apėmė seminarijos koplyčioje, kurioje galėjau tyloje pasikalbėti su Dievu. Ypač nuostabi Rožinio malda, einant prie kiekvienos Kalvarijų Kryžiaus kelio koplytėlių bei malda prie vyskupo J. Tunaičio kapo.

Diskusijų grupės

Šis pašaukimų savaitgalis prabėgo labai greitai ir paliko gilų pėdsaką mano širdyje, apie šį Kristaus mokymą. Labai širdingai dėkoju visiems organizavusiems šį nuostabų susitikimą, už šį pilną Kristaus palaimos savaitgalį. Būdamas tyloje, susikaupime aš labai daug ką širdyje permąsčiau ir supratau, kad mano kelias bus čia. Manau Dievas padės įvykdyti mano norus ir pašaukimą.

Gabrielius Satkauskas

 

 

 

 

 

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį