J. Em. Audrio Juozo Bačkio apsilankymas (2014 vasaris)

Vasario 11 d. seminarijos bendruomenei konferenciją vedė Vilniaus arkivyskupijos emeritas J. Em. Audrys Juozas Bačkis. Jis sakė, kad Lurdo Švč. Mergelės Marijos ir pasaulinė ligonių diena mums primena, kad reikia ramiai priimti kančias ir jas paaukoti Dievui, todėl ligonių lankymas yra kilni, apaštalinė tarnystė. Popiežius Pranciškus nuolat mus kviečia į gailestingąją meilę, skatina būti jautriam - tai Bažnyčios misijos kryptis. Ganytojas sakė, kad Marijos iš Lurdo prašymas mums yra melstis už nusidėjėlius, gyvenime turime nuolat ieškoti tikėjimo. Tikėjimas įvyksta tada, kai susitinkame su Gyvuoju Dievu ir tokia mūsų su Juo kelionė tęsiasi visą gyvenimą. Pažinti tikėjimą mums padeda protas, širdis, meilės darbai, pavyzdžiui, ligonių lankymas. Tikėjimas yra susijęs su meile, tad ir tarnystė Bažnyčioje turi būti išreikšta gailestingąja meile, - linkėjo kardinolas.

Po konferencijos kartu su J. Em. Audriu Juozu Bačkiu susirinkome bendrai vakarienei seminarijos valgykloje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį