Kaišiadorių vyskupo apsilankymas (2014 vasaris)

Šv. Mišios seminarijos koplyčioje

Vasario 9 d. seminarijoje apsilankė ir jos koplyčioje šv. Mišias su seminarijos vadovybe aukojo Kaišiadorių vyskupas J. E. Jonas Ivanauskas.

Vyskupas pamokslo metu pakomentavo šv. Rašto ištrauką, kuri pasakoja apie įvykį Betanijoje. Morta pakvietė pavargusį Jėzų Kristų į savo ir Marijos namus, į šeimos aplinką. Jėzus ateina į jų namus dėl to, kad pailsėtų po dienos darbų, nes jis taip pat yra žmogus. Marija klausosi Jėzaus kalbos kaip mokinė šalia Mokytojo, o Morta patarnauja Jėzui. Morta neranda ramybės dėl daugelio dalykų, tad ji užsipuola seserį Mortą, sakydama, jog Jėzui ir Marijai nerūpinti, kad negaili jos. Jėzui Kristui reikia, kad ir mes jo klausytume, ką mums Jis sako. Jėzus nori, kad mes užsiimtume vienu dalyku - išmoktume klausytis Jėzaus žodžių ir niekur nebėgtume, kad būtume su Juo, ir tuomet tai bus mūsų ir kontempliacija, ir aktyvus gyvenimas. Ganytojas baigdamas pamokslą sakė, kad mes turime nepasiduoti sunkumams ir girdėti Jėzaus žodį.

Sveikinimas Kaišiadorių vyskupui

Po šv. Mišių prieš bendrą vakarienę III kurso klierikas Gabrielius Satkauskas seminarijos bendruomenės vardu pasveikino vyskupą artėjančio gimtadienio proga linkėdamas, kad Dievas ir toliau laimintų jo gyvenimą. Buvo įteikta klierikų pagaminta dovana – pyragas, sugiedota palaiminimo giesmė vyskupui.

Po vakarienės ganytojas susitiko su Kaišiadorių vyskupijos klierikais.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį