Konferencija apie misijas Afrikoje (2014 vasaris)

Vasario 4 d. seminarijoje apsilankė iš Pavilnio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijai (Marijos Tarnaitės) priklausanti sesuo Aušra, kuri seminaristams vedė konferenciją. Ji pristatė savo bendruomenės misionierišką paskirtį - gyvenimas sekant Jėzaus ir Marijos pavyzdžiu Nazarete ir džiugus tarnavimas kitiems skaitant laiko ženklus. Šios kongregacijos tikslas - religinių žinių skleidimas tarp vaikų ir jaunimo, krikščioniškos sąžinės formavimas ir dalyvavimas Bažnyčios sielovadoje veikiant savo aplinkoje, ypač kaimo vietovėse. Vienuolė dalinosi patirtimi ir veikla būnant Konge: pagelbėjo badaujantiems, gydė įvairiomis ligomis sergančius žmones, dirbo mokykloje. Ji taip pat pasakojo apie šios valstybės, kurios ekonomika paremta mineralų kasimu, vidaus gyvenimą, apie tame krašte gyvenančių žmonių charakterį, labai paprastą gyvenimo būdą. Konge gyvenančios šeimos yra labai vieningos, deja, daugelis žmonių miršta dėl bado, išsekimo. Šaliai būdingas jaunos Bažnyčios gyvenimas, beveik per visas šv. Mišias parapijiečiai šoka, nors dar labai gaji animizmo samprata.

Po konferencijos VI kurso klierikas Daniel Narkun seminarijos vardu padėkojo vienuolei už įdomų pasakojimą apie patirtį Konge, visi seminaristai ją palaimino giesme.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį