Kunigo saleziečio Bruno Ferrero apsilankymas (2014 sausis)

Seminarijoje konferencija

Sausio 29 d. seminarijoje apsilankęs italas kunigas salezietis Bruno Ferrero seminarijos bendruomenei vedė konferenciją, joje taip pat dalyvavo Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas Alessandras Barelli SDB.

B. Ferrero – salezietis, 38 metus dirbantis kunigu, pasakojo apie vaikų, jaunimo pastoraciją ir patirtį. Dirbdamas su jaunuoliais Bažnyčioje jis naudoja pasakojimus, lėles, buratinus, tad net mažiausieji supranta, ką kunigas nori pasakyti. To buvo išmokta iš kunigo Jono Bosko. Prelegentas sakė, kad žmonės turi suvokti žodžių prasmę, todėl pirmiausia reikia ją išaiškinti jiems priimtinu būdu, o abstrakčius žodžius vartoti sakinio pabaigoje. Šiandien žmonės yra įpratę nesiklausyti kunigų žodžio, tad pirmiausia reiktų kalbėti vaikams, kad žodis pasiektų jų širdis. Kad jaunimui kiekvienas sekmadienis būtų malonumo laikas, jie turi pajusti laimę, gerumą. Tik tokiu būdu žmonės pajus ir Dievą, esantį Bažnyčioje, šalia jų. Todėl būti kunigu, vienuoliu ar vienuole, vadinasi, skleisti Dievą žmonėms tam tikru konkrečiu praktiniu būdu.

Šv. Jono Bosko parapijos klebonas parodė seminarijos bendruomenei filmą, sukurtą apie Šv. Jono Bosko gyvenimą, veiklą. Po filmo peržiūros kunigas B. Ferrero papasakojo apie Jono Bosko jaunimo ugdymo sistemą. Jis sakė, kad nėra prevencinės sistemos be religinio matmens, reiktų jaunimui padėti išmokti svajoti, užtat būtina su jais kalbėtis, jais rūpintis. Mes turime jaustis kalti dėl vaikų, kurie stokoja priežiūros. Juk kiekvieno jaunuolio širdyje glūdintis gėris padeda ugdyti darnią asmenybę. Kunigas palinkėjo mums įgyvendinti savo svajones ir tinkamai atlikti savo pareigą, kuriai esame Dievo pašaukti.

Po konferencijos buvo galimybė užduoti klausimų prelegentui ir iš jo susilaukti atsakymų. Seminarijos rektorius padėkojo saleziečiams už jų atvykimą ir vestą konferenciją. Klebonas Alessandras Barelli kiekvienam seminaristui padovanojo Bruno Ferrero knygutę ,,Žvilgsnis į praeitį ir ateitį“, kurioje pristatoma saleziečių prevencinė ugdymo sistema ir jos taikymas (vaikų auklėtojas nuolat privalo būti visa siela su vaikais, auklėtojai turi būti didžios dorovės žmonės, reikia leisti vaikams bėgioti, žaisti, šokinėti, šūkauti, vaikai turi eiti dažnos išpažinties, šv. Komunijos, dalyvauti šv. Mišiose, būtina stebėti, kad jų draugais netaptų netikę draugai, knygos ir pan., vakare vaikams prieš einant miegoti reikia duoti patarimų ir kt.).

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį