Ekumeninės pamaldos (2014 sausis)

Ekumeninės pamaldos

Sausio 23 d. Seminaristai ir seminarijos vadovybė, parengiamojo kurso broliai maldų už krikščionių vienybę savaitės ,,Argi Kristus padalytas?“ proga dalyvavo ekumeninėse pamaldose Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje. Joms vadovavo Vilniaus vyskupas augziliaras J. E. Arūnas Poniškaitis, kartu su juo meldėsi Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas T. Gintaras Vitkus SJ, Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos kunigas Ričardas Dokšas, evangelikų reformatorių kunigas Raimondas Stankevičius, seminarijos vicerektorius kun. Andžejus Šuškevičius. Pamaldose dalyvavo įvairių Bažnytinių bendruomenių nariai.

Pamokslo metu Vilniaus vyskupas sakė, kad apaštalai troško suburti visus žmones prie Jėzaus Kristaus, nes per Jį einame pas Dievą Tėvą. Jėzus Kristus nuolat mus lydi ir yra dėl mūsų, mes esame jo klausiami: ,,Apie ką kalbėjai, ką veikei šiandien“? Todėl mes turime kalbėti apie Dievą ir leisti Jam per mus veikti. Jėzus parodo mums, kad Dievo malonė veikia ir per kitų bendruomenių žmones, nes esame vieno Dievo vaikai. Baigdamas pamokslą ganytojas sakė, kad šiandien turime melsti Dievą, kad galėtume atpažinti iš Jo gautas dovanas savo gyvenime ir išmokti jomis dalintis su kitais.

Po pamaldų vyskupas pakvietė visus dalyvavusius pamaldose pasivaišinti agapėje ir pabendrauti vieniems su kitais.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį