Apsilankymas evangelikų liuteronų bažnyčioje (2014 sausis)

Apsilankymas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje

Sausio 21 d. seminarijos bendruomenė - seminaristai, seminarijos vadovybė, bibliotekos vedėja, propedeutinio kurso broliai - minėdami ekumeninę savaitę apsilankė Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos bažnyčioje.

Šios parapijos vikaras Ričardas Dokšas sakė, kad liuteronų bažnyčia, labai nukentėjusi įvairiais istoriniais laikotarpiais, liaudyje asocijuojasi su tautiškumu. Lietuvoje yra 56 liuteronų parapijos, 25 kunigai, 2 diakonai ir vienas vyskupas, pamaldos atliekamos lietuvių kalba. Pirmieji Lietuvoje reformatoriai buvo Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapalionis, Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, nusipelnę Lietuvai savo darbais. Tačiau Marijos žemė niekada netapo protestantiška. Liuteronų bažnyčios, atsiradusios reformacijos laikais, išpažįstamas tikėjimas pagal Martyno Liuterio, reformavusio Katalikų bažnyčią, mokymą. Katalikų bažnyčią nuo liuteronų bažnyčios skiria ne celibatas, išpažintis ar Mergelės Marijos kultas, bet mokymas, kad žmogus išteisintas ne darbais, o vien tikėjimu. Bet liuteronų Bažnyčia turi daug panašumo ir su Katalikų Bažnyčia, nes jų Bažnyčioje taip pat yra krikštas, konfirmacija, santuokos palaiminimas, ligonių patepimas, Eucharistija liuteronams - tai Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas. Tačiau kiekviena liuteronų bažnyčia įvairiose šalyse turi savitumų. Kunigas Ričardas kalbėjo ir apie Vilniaus liuteronų parapijos įsteigimą (1552 m.), bažnyčia pastatyta 1555 metais (architektas Jonas Kristupas Glaubicas). Ji yra valdoma sinodo ir tikintieji teisiškai niekam nepriklauso. Susitikimo metu buvo galimybė užduoti klausimus kun. Ričardui ir iš jo sulaukti atsakymų.

Apsilankymas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje

Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, padėkodamas parapijos vikarui už priėmimą ir pasakojimą apie liuteronų bažnyčią, jam įteikė protestantišką teologinę knygą, o parapijos vikaras padovanojo seminarijos bendruomenei knygą ,,Augsburgo išpažinimo apologija“.

Pasibaigus susitikimui seminarijos bendruomenė buvo pakviesta pasivaišinti.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį