Laisvės gynėjų diena (2014 sausis)

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 dieną seminaristai dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje Laisvės gynėjų dienos minėjimo proga. Šv. Mišias aukojo Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas J. E. Gintaras Grušas kartu su kai kuriais Lietuvos vyskupais ir kunigais.

Arkivyskupas pamokslo metu sakė, kad Bažnyčia mus moko, jog, kartais Dievui pašaukus Jam atsiliepti, mums vien savo jėgų nepakanka. Tą sausio 13-osios vakarą ir naktį mūsų tauta, nujausdama pavojų, buvo kartu. Lietuvos žmonės palikę savuosius skubėjo rizikuodami į mirties zoną, nes turėjo viltį, kad Dievas dovanos tautai laisvę. Prisimindami visus, kovojusius už tėvynę Lietuvą, turime jausti pareigą dėkoti Dievui už laisvę, o tam, kad nuolat būtume laisvi, turime suklydę grįžti į tiesos kelią. Baigdamas pamokslą ganytojas pabrėžė, kad krikščionių kankinių kraujas – tai sėkla, pasėta už laisvą Lietuvą.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį