Tarptautinė mokslinė konferencija „Bažnyčios tapatybė ir misija pagal dogminę konstituciją Lumen Gentium“ (2014 sausis)

Konferencijos plakatas

 

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta dogminės konstitucijos Lumen Gentium paskelbimo 50-mečiui paminėti

Bažnyčios tapatybė ir misija pagal dogminę konstituciją Lumen Gentium

  

2014 m. kovo 22 d.

  

konferencijos programa

I sesija

Moderuoja Kun. dr. Kęstutis Dailydė 

10.00-10.05  Sveikinimo žodis

Mons. lic. Žydrūnas Vabuolas

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius 

10.05-10.25  Bažnyčios slėpinys

Kun. lic. Andžej Šuškevič

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 

10.25-11.15  Antrasis LG skyrius „Dievo tauta“

Kun. dr. Giovanni Tangorra

Popiežiškojo Laterano universiteto teologijos fakulteto profesorius

 

11.15-12.05  Švč. Mergelė Marija Dievo Motina

Bažnyčios slėpinyje

Kun. hab. dr. Andrzej Proniewski

Balstogės universitetas, Balstogės kunigų seminarija 

12.05-12.25  Diskusija 

12.25-12.45  Kavos pertrauka 

II sesija

Moderuoja Kun. lic. Andžej Šuškevič 

12.45-13.05 Lumen Gentium: pasauliečių bendraatsakomybė už Bažnyčią

                 Mons. dr. Algirdas Jurevičius

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 

13.05 -13.25 Lumen Gentium ekleziologija ir jos ypatumai

                 Kun. doc. dr. Rimas Skinkaitis

Kauno Vytauto Didžiojo universitetas  

13.25-13.45  Eschatologinis keliaujančios Bažnyčios pobūdis

                      Kun. dr. Kęstutis Dailydė

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 

13.45-14.05  Diskusija 

14.05          Pabaiga

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį