Pašaukimų savaitgalis (2014 sausis)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia abiturientus, studentus ir vyrus iki 35 metų, dar nepasirinkusius savo pašaukimo, į pašaukimų savaitgalį vyrams, kuris vyks 2014 m. vasario 14 – 15 dienomis. Jis skirtas pamąstyti apie savo pašaukimą, taip pat susipažinti su pašaukimu į kunigystę ir pasirengimu jai.

Pašaukimų savaitgalis prasidės vasario 14 d., penktadienį, 18 val. šv. Mišiomis. Po vakarienės vyks pašaukimų vakaras – savaitgalio svečias kunigas pasakos apie savo pašaukimo ir kunigystės kelią, atsakys į dalyvių klausimus. Vakarą užbaigsime adoracija, garbindami Kristų, kiekvieno pašaukimo šaltinį, pasilikusį Švenčiausiajame Sakramente.

Šeštadienio rytas prasidės Rytmetine brevijoriaus malda ir tylia malda, kaip įprasta seminarijoje. Po pusryčių savaitgalio dalyviams bus aprodytos seminarijos patalpos ir jie bus supažindinti su pasirengimo kunigystei aspektais ir etapais. Vėliau vienas iš seminarijos vadovybės narių skaitys konferenciją apie pašaukimą į kunigystę. Po šv. Mišių aukos ir pietų savaitgalio dalyviai ir vedėjai kartu melsis rožinį. Vėliau seminarijos klierikai praves konferenciją – diskusiją, kurioje pasidalins savo pašaukimo patirtimi bei jo iššūkiais. Pasimeldus vakarinę brevijoriaus maldą, dalyviai bus pakviesti aptarti ir įvertinti savaitgalį ir jame turėtas patirtis. Programa baigsis prie vakarienės stalo apie 19 val.

Norint dalyvauti privalu užsiregistruoti tel. 8(5)2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt. Labai svarbu dalyvauti visoje programoje.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį