Apaštalinio nuncijaus Lietuvoje apsilankymas seminarijoje (2013 gruodis)

Gruodžio 2- ąją į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją atvykęs apaštalinis nuncijus Lietuvoje J. E. arkivyskupas Luigi Bonazzi vedė seminaristams dvasinę konferenciją. Ganytojas sakė, kad kunigystė ir santuoka - labai panašūs pašaukimai, nes ir vienus, ir kitus asmenis Dievas pašaukia. Santuokai priklausantys abu žmonės tampa vienu kūnu, nebijančiu gyvenimo sunkumų ir išbandymų. Kunigai nesituokia, tačiau jie nėra vienišiai, nes atsiduoda daug didesnei šeimai – Bažnyčiai, kuri yra visų šeimų šeima. Ją veda ir jai vadovauja Šventoji Dvasia. Taip pat dvasininko negalime laikyti ir individualistu, kuriam nereikia kitų pagalbos. Jo kunigiškoji tarnystė turi radikalią bendruomeninę formą, nes kunigas yra vienybėje su vyskupu, kitais kunigais, pasauliečiais (pastarieji irgi yra įsipareigoję Bažnyčiai). Arkivyskupas teigė, kad turime turėti santykį su Jėzumi Kristumi – tapti Jo draugais, vyresniaisiais broliais, norinčiais ir turinčiais malonę padėti ne tiek sau, kiek kitiems.

Po konferencijos kartu su J. E. arkivyskupu Luigi Bonazzi susirinkome bendrai vakarienei seminarijos valgykloje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį