Susikaupimo dienos Aukštadvaryje (2013 lapkritis)

Susikaupimo dienos Aukštadvaryje

Lapkričio 29-30 dienomis seminaristai ir propedeutinio kurso broliai dalyvavo Aukštadvaryje vykusiose susikaupimo dienose ,,Būti su Jėzumi Kristumi“.

Susikaupimo dienas pradėjome penktadienio popietę susirinkę į seminarijos koplyčią, kurioje mus palaimino propedeutinio kurso vadovas mons. Vaclav Volodkovič ir seminarijos vicerektorius kun. Andžejus Šuškevič. Atvykę į Aukštadvario Ignaco Lojolos kolegijos namus dalyvavome sielovados bendruomenės ,,Gailestingumo versmė“ narių vadovaujamoje pirmoje konferencijoje, kurie mums papasakojo kokios gali būti maldos formos: šlovinimo, dėkojimo, atsiprašymo, užtarimo, už save. Taip pat plačiau pristatė užtarimo maldos reikšmę ir eigą ir kaip turime jai pasiruošti. Po konferencijos meldėmės šv. Mišiose, kurias celebravo seminarijos dvasios tėvas Stasys Kazėnas SJ. Antroje konferencijoje, vykusioje po šv. Mišių, turėjome galimybę užduoti įvairių klausimų bendruomenės ,,Gailestingumo versmė“ prelegentams ir sulaukti iš jų atsakymų. Pavyzdžiui, kodėl žmogus už kurį meldžiamasi per užtarimo maldą gali nukristi ant žemė? Atsakymas: žmogus tokioje padėtyje yra sąmoningas, Dievas tokiu būdu prisiliečia prie žmogaus žaizdos. Pirmąją susikaupimo dieną baigėme Švč. Sakramento adoracija, kurios metu vyko atvykusių svečių organizuotos užtarimo pamaldos.

Šeštadienio rytą pradėjome Dievo tautos liturginių valandų rytmetine malda, dalyvavome Bagotosios Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono Mindaugo Martinaičio vadovaujamoje konferencijoje. Jo teigimu, būtina suvokti tiesą - jei nepasidarysime kaip vaikai, neįeisime į Dangaus Karalystę. Juk mes į Dievo Karalystę pašaukti kaip vaikai... Po konferencijos dalyvavome šv. Mišių aukoje, kurias celebravo seminarijos dvasios tėvas Stasys Kazėnas SJ ir kun. Mindaugas Martinaitis. Vėliau bendravome su kunigu M. Martinaičiu, jo pasakyti žodžiai, kad Bažnyčia yra kovojanti, todėl ir kunigas turi būti karys, yra išties aktualūs ir šiandienos gyvenime. Po pietų vykusios Švč. Sakramento adoracijos metu buvo galimybė atlikti išpažintį – susitaikyti su Dievu. Į bendrą mūsų vakarienę atvykęs Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas mons. Vytautas – Kazys Sudavičius dalijosi savo įžvalgomis, koks turėtų būti kunigas, pateikė praktinių patarimų.

Padėkoję mons. Vytautui - Kaziui Sudavičiui už apsilankymą pas mus, šeimininkėms, ruošusioms valgį, grįžome į seminariją.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį