Seminaristus aplankė Panevėžio vyskupas J. E. Lionginas Virbalas SJ (2013 lapkritis)

Šv. Mišios kunigų seminarijoje

Lapkričio 18 d. vakare seminaristus aplankė Panevėžio vyskupas J. E. Lionginas Virbalas SJ. Jis seminarijos koplyčioje aukojo šv. Mišias kartu su seminarijos vadovybe.

Per pamokslą Panevėžio vyskupas sakė, kad mums yra brangus kiekvienas Šv. Rašto Žodis, nes tai – Dievo Žodis, Šviesa mūsų gyvenimo takui.

Apaštalo Pauliaus vaidmuo taip pat yra svarbus Bažnyčiai, nes Jis mus kviečia visada melstis. Dykumų Tėvai ieškodavo atsakymo į klausimą: kaip realiai, praktiškai gyventi malda? Šiandienos girdėtame Dievo Žodyje neregio prašymo malda ,,Jėzau, Gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio“ turėtų tapti ir dažna mūsų malda. Joje svarbūs du dalykai: pirmiausia įsitikinimas, kad mums reikia Viešpaties pagalbos, o antra – tai pasitikėjimas. Neregiui pirmiausiai reikia Jėzaus Kristaus, o po to ir Jo malonės. Aklasis nešaukia „Jėzau, išgydyk mane“ bet pirmiausia išreiškia pasitikėjimą Dievo Sūnumi.

Šv. Mišios kunigų seminarijoje

Įdomus šioje Evangelijos ištraukoje neregio ir Jėzaus Kristaus susitikimas, nes neregys per Jėzaus Kristaus malonę atgaudamas regėjimą tampa atsakingas už save.

Baigdamas pamokslą ganytojas sakė, kad šis susitikimas - Jėzaus ir neregio - nėra tik išgydymo faktas, nes svarbiausia yra pasitikėjimas Viešpačiu, kadangi Jis yra didesnis už mūsų širdis, todėl ir mes turime pasitikėti tuo, ką duoda Viešpats.

Po šv. Mišių ir vakarienės J. E. Lionginas Virbalas susitiko su Panevėžio vyskupijos klierikais.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį