Diakonato šventimai (2008 sausis)

Sausio 19 – 20 d. dvylika Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos šeštakursių buvo įšventinti diakonais. Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis šventimus suteikė aštuoniems Vilniaus arkivyskupijos klierikams: Nerijui Grigaliūnui, Andžėjui Jasinskui, Francišek Jusiel, Renaldui Kučko, Dariui Marcinkevičiui, Kęstučiui Palikšai, Miroslav Petrovskij ir Rimui Kalmatavičiui.

Diakonų šventimai šiemet po daugelio metų vyko ne Seminarijos koplyčioje, bet Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Kartu su Kardinolu už naujuosius diakonus meldėsi Jo Ekscelencija vyskupas Juozas Tunaitis, Seminarijos vadovybės nariai, šventinamųjų klebonai bei pasveikinti atvykę kunigai, dėstytojai, šeimų nariai, artimieji bei draugai, gausus tikinčiųjų būrys. Pasibaigus iškilmingoms Šventimų šv. Mišioms, naujieji diakonai dėkojo visiems, lydėjusiems pašaukimo kelyje ir kvietė už juos nepaliauti melstis. Šventė baigta bendryste prie vaišių stalo svečių namuose „Domus Maria“.

Sausio 20 d., gausiai susirinkus tikintiesiems, Jo Ekscelencija vyskupas Juozas Matulaitis Kaišiadorių katedroje įšventino diakonais du savo vyskupijos klierikus: Vytautą Kirką ir Romą Tarailą. Tą pačią dieną Panevėžio katedroje Jo Ekscelencijos vyskupo Jono Kaunecko rankų uždėjimu ir malda diakonų tarnystė buvo patikėta Regimantui Tubeliui ir Nerijui Papirčiui.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį