Seminaristai dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje (2013 lapkritis)

Šv. Jonų bažnyčia

Lapkričio 25 d. seminaristai dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, kurioms vadovavo kun. Kęstutis Dailydė. Šv. Mišias koncelebravo nemažas būrys kunigų.

Kun. Mindaugas Malinauskas SJ per pamokslą sakė, kad Dievas per savo malonę gydo mūsų sugrudusią širdį, todėl turime Dievu pasitikėti ir priimti iš Jo ateinančią malonę. Kunigas baigdamas pamokslą pakvietė mus priimti Dievo išlaisvinimą.

Po šv. Mišių įvyko vidinio išgydimo pamaldos, kuriose maldos užtarėjais buvo kunigai, dalis klierikų, pasauliečių, kurie meldėsi už žmones prašydami jiems Dievo užtarimo ir malonės. Šių pamaldų metu vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį