Lietuvos klierikų vakaras Vilniaus Aušros Vartuose (2013 lapkritis)

Lapkričio 13 d. vakare Vilniaus, Kauno ir Telšių kunigų seminarijos aliumnai susitiko Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios kriptoje. Čia vyko Kauno seminaristų organizuota Švč. Sakramento adoracija.

Šv. Mišios Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje

Pagarbinę Jėzų Kristų, Aušros Vartų koplyčioje sukalbėjome Švč. Mergelės Marijos rožinį – jam vadovavo Vilniaus seminaristai.

Šv. Mišios Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje

Telšių kunigų seminarijos aliumnai asistavo klierikų šv. Mišioms, jas celebravo Telšių seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, koncelebravo Vilniaus ir Kauno seminarijų rektoriai mons. Žydrūnas Vabuolas ir mons. Aurelijus Žukauskas, kiti kunigai, atsakingi už klierikų formaciją. Pamokslą per šv. Mišias sakė Telšių seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Tamošaitis. Jis teigė, kad mes, susibūrę maldai prie Viešpaties altoriaus ir iš Švč. Mergelės Marijos semiamės stiprybės. Dievo Motina – tai mūsų Motina ir Mokytoja, nes padeda mums apsispręsti, Ji yra mums pavyzdys. Už giedojimą per šv. Mišias buvo atsakingi Vilniaus seminaristai.

Šv. Mišios Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje

Po šv. Mišių Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios rektorius mons. Jan Kasiukevič padėkojo Lietuvos seminaristams, jų vadovybei, atvykusiems į Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus, ir visus pakvietė į Domus Maria, į agapę.

Lapkričio 15 d. vėlų vakarą seminarijos bendruomenė atvyko į Aušros Vartų koplyčią, kur vyko Švč. Sakramento adoracija, kurios metu meldėmės už pašaukimus į kunigystę. Jai seminaristai vadovavo nuo 23 iki 24 valandos. Adoraciją tiesiogiai transliavo Marijos radijas, kurios metu buvo giedamos giesmės, skaitomos trumpos Šv. Rašto ištraukos.

Taip pat Dievo Motinos gailestingumo šeštą Atlaidų dieną kai kurie klierikai dalyvavo ,,Malonė, gailestingumas ir ramybė“ jaunimo vakare Šv. Teresės bažnyčioje ir ,,Kamanių šilelio“ koncerte.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį