Seminaristus aplankė Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas (2013 lapkritis)

Šv. Mišios kunigų seminarijoje

Lapkričio 8 d. vakare seminaristus aplankė Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas J. E. Gintaras Grušas. Jis seminarijos koplyčioje aukojo Šv. Mišias kartu su seminarijos rektoriumi mons. Žydrūnu Vabuolu, vicererektoriumi kun. Andžejumi Šuškevič ir propedeutinio kurso vadovu mons. Vaclovu Volodkovič. Šv. Mišiose dalyvavo seminaristai ir parengiamojo kurso auklėtiniai.

Per pamokslą Vilniaus Arkivyskupas sakė, kad mes esame piktosios dvasios gundomi rūpintis tik savo gyvenimu, kad jis būtų geras, patogus, o Dievas stengiasi mūsų dėmesį nukreipti į kitus žmones, kad įgyvendintume tikrąjį savo pašaukimą. Turime pradėti mąstyti Dievo logika, pavyzdžiui, Paulius atsivertęs mato pasaulį Kristaus akimis. Apaštalas sako: ,,Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus“ (Gal 2,20a). Baigdamas pamokslą ganytojas palinkėjo mums išeiti iš savo egocentrizmo ir gyventi dėl kitų žmonių.

Po šv. Mišių ir vakarienės J. E. Gintaras Grušas susitiko su Vilniaus Arkivyskupijos klierikais.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį