Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II minėjimas (2013 spalis)

Spalio 22 d. vakare seminaristai dalyvavo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II minėjimo šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedros bazilikoje. Jas aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Gintaras Grušas, apaštalinis nuncijus Lietuvoje, arkivyskupas J. E. Luigi Bonazzi, dauguma Lietuvos vyskupų ir keletas kunigų.

 Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedros bazilikoje

Vilniaus arkivyskupas per pamokslą sakė, kad 1978 m. spalio 22 d. Jonas Paulius II pradėjo savo popiežišką tarnystę, o pirmoje savo enciklikoje rašė, kad nusidėjęs žmogus yra išgelbėtas Atpirkėjo Jėzaus Kristaus. Esame Dievo pašaukti ir atpirkti.

 Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedros bazilikoje

J. E. Gintaras Grušas priminė palaimintojo popiežiaus santykį su Lietuva - Jo vizitą Lietuvoje. Pontifikas kanonizavo ses. Faustiną Kovalską... Popiežius visada rūpinosi Lietuva ir dabar ja rūpinasi užtardamas mus Danguje prieš Dievą.

Jo apaštalinės kelionės ieškant sielų ir jas patraukiant prie Jėzaus Kristaus ragina mus irtis į gilumą - tikėjime, maldoje, kad būtume pasiruošę priimti Dievo valią. Arkivyskupas mus pakvietė budėti, nes nežinom, kada netikėtai ateis Viešpats, ir prašyti Jono Pauliaus II užtarimo bei gyventi pagal jo pavyzdį.

Po šv. Mišių vyskupai, kunigai ir visi tikintieji meldėsi į palaimintąjį Joną Paulių II jam skirta litanija.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį