Paroda „...apie pašaukimą menui, poezijai ir Dievui“ (2013 spalis)

Paroda seminarijoje

Spalio 15 d. seminarijoje įvyko parodos atidarymas „...apie pašaukimą menui, poezijai ir Dievui“, kurioje dalyvavo seminarijos bendruomenė ir atvykę svečiai. Ši meno ekspozicija surengta seminarijos atkūrimo dvidešimtmečio proga, joje eksponuojami buvusių ir esamų jos auklėtinių įvairūs vaizduojamojo meno: tapybos, grafikos, fotografijos darbai, taip pat seminaristų literatūrinių bandymų vaisiai – eilėraščių rinkiniai.

Paroda seminarijoje

Parodos atidaryme kalbėjo parodos sumanytoja ir organizatorė, seminarijos bibliotekos vedėja I. Aleksandravičienė, kuri paminėjo, kad šie metai yra jubiliejiniai, dvidešimtieji seminarijos atkūrimo metai. Seminarija - tai ne pastatas, o bendruomenė, kurią sudaro žmonės tarp kurių yra ir menininkų. Paminėjo, kad tokia paroda, kai eksponuojami seminarijos auklėtinių kūrybos darbai, seminarijoje organizuojama pirmą kartą.

Sveikinimo žodį tarė ir seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, kuris pirmiausiai padėkojo poniai I. Aleksandravičienei už parodos organizavimą. Rektorius sakė, kad be vaizduojamojo meno ir poezijos yra ir kitokių kūrybos darbų, pavyzdžiui, seminarijos auklėtinių giesmės, įrašytos kompaktinėje plokštelėje ,,Tu gimei iš Mergelės...“. Šie seminarijos auklėtinių darbai parodo jų kūrybiškumą, suteikiama erdvė taip pat ir menininko pašaukimui - tai ateina iš Dievo. Iš Dievo menininkai gauna išmonę ir nagingumą, kurie atspindi Dievą. Mons. Žydrūnas Vabuolas padėkojo tiems, kurie sutiko eksponuoti šioje parodoje savo darbus ir pakvietė mus būti Dievo menininkais.

Vilniaus bažnytinio paveldo muziejaus direktorė dr. Sigutė Maslauskaitė, kuri dalyvavo parodos atidaryme, sakė, kad šiais laikais labai populiarus mėgėjiškas menas ir jo eksponavimas. Todėl seminarijos auklėtinių kūriniai dvelkia nuoširdumu, vidine būtinybe ir tokiu atveju nesvarbus žanras, stilius. Toks menas yra naujo meno kūrimas, nes tai kas paprasta tampa didinga.

Paroda seminarijoje

Eksponuojamų meno darbų autorių vardu pasisakė seminarijos auklėtinis, VI kurso kl. Valentin Dulko, kuris atskleidė mažą paslaptį, kad parodoje esančių kūrybos darbų autorius yra Dievas, nes Jis yra Kūrėjas. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą ir todėl dalinasi savo kūrimo galia su žmogumi. Žmogus pašauktas kurti grožį ir artėti prie tikro Kūrėjo – Dievo. Šie darbai – tai padėka buvusių ir esamų klierikų Dievui už menininko pašaukimą.

Parodoje eksponuojama: kl. Karolio Širvinsko (1980-2001 m.) eilėraščių rinkinys ,,Mylėk ir būsi mylimas“ 2002 m. ir ,,Į Tave“ 2005 m; taip pat jo tapybos darbai. Kun. Nerijaus Papirčio (gim. 1982 m.) personalinės fotografijos ,,Atspindžiai ir šešėliai“. Tai Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios fotografijos kalbančios apie amžiną šviesos ir tamsos priešpriešą ir jos kuriamas vaizdines formas. Pateikta gamtos fotografijomis iliustruota knyga ,,vis kitoki balseliai“. A. Baranauskas : įvairiakalbis „Anykščių šilelis“ 2013 m. Kun. Justo Jasėno (gim. 1982 m.) eksponuojamos 2 poezijos knygos: „užmigdykite mus ežeruos“ ir „artumų erčios“. II kurso kl. Justino Visicko (gim. 1992 m.) aštuoni niekur viešai nepublikuoti eilėraščiai. Parodoje taip pat eksponuojama kl. Edvardo Gecevičiaus 1979-2004 m. eilėraščiai ir jo trys tapyti paveikslai: ,,Skrydis“ 2002 m; ,,Laivai“ 2002 m; ,,Kalnai“ 2002 m. Kun Marek Bogdanovič (gim. 1974 m.) nutapyti paveikslai: ,,Nukryžiuotasis“ 2009 m; ,,Šv. Kazimieras 2013 m; ,,Angelų choras 2013 m; ,,Arkangelai“ 2012 m; ,,Arkangelai“ 2013 m; ,,Jokūbo kopėčios“ 2012 m. Kun. Januš Andriuškevič (1978-2005 m.) nutapyti paveikslai: ,,Švč. Mergelė Marija“, ,,Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“ 1994 m. Kun. Edgaro Vegio (gim. 1985 m.) nutapyti paveikslai: ,,Jono 8,12“ 2005 m; ,,Prisikėlimo Angelas“ 2004 m; ,,Rytmečio Angelas“ 2004 m. Propedeutinio kurso ugdytojo, diakono Robert Moisevič (gim. 1987 m.) krikščioniškosios ikonos. II kurso kl. Giedriaus Juozo Bakūno M.I.C. (gim. 1973 m.) vaizduojamo meno kūriniai: ,,Pagalba”, ,,Prašymas”, ,,Nelaisvė”. ,,Smurtas”, ,,Šviesa” (Madre di Misericordia, Gailestingumo Motinos parapija, Buenos Aires), ,,Tyli puota” ir ,,Žvakidė” (Cementerio de Recoleta kapinės, Argentina), taip pat grafikos dizaino darbai ,,Ženklas– isotipai prancūzų, japonų ir romiečių botanikos sodams”, lankstinukai Prisikėlimo seserų ir Marijonų kongeracijai. VI kurso kl. Valentin Dulko (gim. 1984 m.) keturi darbai iš ciklo ,,Tėve mūsų“: ,,Tėve mūsų“ 2013 m, ,,Kaip Danguje, taip ir ant žemės“ 2013 m. ,,Ir atleisk mums mūsų kaltes“ 2013 m, ,,Neleisk mūsų gundyti“ 2013 m.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį