Seminarijos bendruomenės ekskursija (2013 spalis)

 Seminaristai prie Augustinjonų bažnyčios

Spalio 4 d. seminarijos bendruomenė keliavo senaisiais Vilniaus kunigų seminarijos keliais. Atvykus į Vilniaus bažnytinio paveldo muziejų mus pasitiko direktorė dr. Sigita Maslauskaitė ir perdavė ekskursijos vadovavimą dr. Liudui Jovaišui.

Jis sakė, kad nuo 1942 iki 1944 dabartinio muziejaus vietoje veikė lietuviškumo pagrindu įsteigta kunigų seminarija – čia klierikai ateidavo studijuoti bei valgyti, o gyveno kitur. Ši seminarija buvo įsteigta Vilniaus arkivyskupo M. Reinio, tačiau naciai nutraukė jos veiklą.

Toliau keliavome po Vilniaus senamiestį. Buvome atvykę į šv. Jurgio bažnyčią ir vienuolyną, anksčiau buvusį karmelitų pastatu. Dabar čia įsikūrę M. Mažvydo bibliotekos antrieji rūmai. Veikė ši seminarija 1798-1945 su dviejų metų pertrauka. Ji buvo gausi klierikų atžvilgiu, teigė mūsų gidė, bibliotekos skyriaus vedėja Rūta Eglinskienė, kuri mums aprodė buvusios seminarijos patalpas: bažnyčią, koplyčią, biblioteką. Buvome sustoję dabartinės šv. Ignoto bažnyčios kiemelyje. Čia taip pat nuo 1774 – 1798 metų veikė jėzuitų vadovaujama seminarija . Eidami sustojome prie Lietuvos prezidento kanceliarijos. Čia buvo pirmosios Vilniaus kunigų seminarijos patalpos. Ši seminarija veikė nuo 1582 iki 1774 metais kardinolo Jurgio Radvilos. Ši seminarija nebuvo gausi, nes ruošė lietuviškai kalbančius kunigus.

Įdomus faktas, kad paraleliai tuo pat metu veikė ir kitos seminarijos Vilniuje. Nuo 1583 iki 1798 buvo įkurta popiežiškoji seminarija - alumnatas, kuri buvo išlaikoma iš popiežiaus lėšų. Tikslas - ruošti dvasininkus, misionierius nekatalikiškiems kraštams. Vyriausioji dvasinė akademija (valstybinė seminarija) buvo įkurta augustinijonų vienuolyne nuo 1803 iki 1833 metais. Čia galėjo mokytis gabūs studentai iš įvairių Lietuvos seminarijų. Ją baigė vyskupas Motiejus Valančius.

Dar aplankėme misionierių bažnyčią. Čia XVIII – XIX amžiuje taip pat veikė specializuota misionierių seminarija XVIII – XIX amžiuje. Sovietmečiu buvusios seminarijos patalpose buvo įkurta ligoninė.

Padėkoję gidams dr. Liudui ir dr. Sigitai, kurie mus lydėjo ir pasakojo apie buvusias seminarijas galiausiai atvykome į naujųjų laikų buvusią kunigų seminariją, kuri, dar visai neseniai, po savo atkūrimo 1993 metais buvo įsikūrusi Antakalnyje. Pirmasis seminarijos rektorius buvo mons. Kazimieras Vasiliauskas. Ją pradėjo 22 klierikai. Mūsų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas aprodė seminarijos patalpas ir pasakojo savo prisiminimus, kai jis buvo šios seminarijos pirmosios laidos klierikas.

Vakarop grįžome į mūsų dabartinę Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, o čia jau mums ekskursijos nereikėjo. Apmąstę kunigų seminarijos istorinę praeitį viltingai kibome kurti ateities.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį