Vidinio išgydymo pamaldos (2013 rugsėjis)

šv. Jonų bažnyčia

Rugsėjo 30 d. seminaristai dalyvavo Šv. Mišiose Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Gintaras Grušas. Šv. Mišias koncelebravo nemažas būrys kunigų.

Arkivyskupas per pamokslą teigė, kad tikėjimas Jėzumi, tai tikėjimas ką Jis moko ir tuomet sekam, pasikliaujame Kristumi. Dievas mus kviečia tikėti, nes Dievui nėra negalimų dalykų, Jis gali mus išgydyti. Todėl atleidimas – tai išlaisvinimas. Išgydimo jėga yra Jėzus Kristus, kai Jį turime savyje. Todėl turime būti kaip vaikai ir kreiptis per Jėzų Kristų į Dangišką Tėvą. Pirmiausias dvasinio išgijimo žingsnis – tai kreiptis į Dievą Tėvą su prašymais, maldomis dėl sužeistumų. Dievas gali išgydyti: Žodžiu, Eucharistija, užtarimo malda prašant kitiems malonės.

Po šv. Mišių įvyko vidinio išgydymo pamaldos, kuriose maldos užtarėjais buvo J. E. Gintaras Grušas, kunigai, dalis klierikų, pasauliečių, kurie meldėsi už žmones prašydami jiems Dievo užtarimo ir malonės. Šių pamaldų metu vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį