Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė (2013 rugsėjis)

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Rugsėjo 14 dieną seminaristai per Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Prieš Šv. Mišių auką įvyko Pietos skulptūros pašventinimas šventoriuje.

Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas emeritas J. Em. Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, vicerektorius kun. Andžej Šuškevič, parapijos klebonas Virginijus Česnulevičius, kun. Mykolas Sotničenka, kun. Marek Butkevič.

Kardinolas per pamokslą priminė mums piligrimystės, kryžiaus prasmę. Sakė, kad piligrimai ėjo apmąstydami Jėzaus Kristaus kančią, maldavo jėgų, kad galėtų nešti savo kasdieninį kryžių. Dabar švenčiame Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinį, Kristus aukoja savo gyvybę už viso pasaulio nuodėmes. Labai svarbu, kad ne tik apie save galvotume, bet ir apie visą pasaulį. Kiek pykčio, neapykantos pasaulyje, o kryžius užmirštas. Jis yra mūsų Viešpaties Kristaus Karaliaus sostas. Jėzus jaučia pasaulį slegiančias nuodėmes: neapykantą, šmeižtus, karus, o Kristus tas nuodėmes ant savo pečių susikrovė. Kryžiumi ir meilės jėga Jis nugalėjo nuodėmę ir dovanojo gyvybę.

Šiandien tęsiasi išganymo planas, todėl mums kryžius yra brangus, nes Jėzus mirdamas ant kryžiaus parodė mums savo meilę. Reikia mokėti kryžių įsileisti į savo gyvenimą, su meile jį priimti, tai nelengvas kelias. Pasak popiežiaus Pranciškaus be Kryžiaus neįmanomas tikėjimas. Svarbu, kad Bažnyčia eitų su kryžiumi ir turėtų drąsos spinduliuoti Kristų, sakė kardinolas.

J. Em. Audrys Juozas Bačkis pakvietė mus neatmesti Kristaus kryžiaus. Turime padėti vieni kitiems nešti savo kryžių, prašyti malonės – pasigailėk, Viešpatie, manęs nusidėjėlio. Turime nepaliaujamai prašyti Dievo gailestingumo, prašyti, kad Dievo meilė įeitų į mūsų gyvenimą.

Po šv. Mišių buvome parapijos namuose, kur įvyko agapė, po kurios seminaristai grįžo į seminariją.

 

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį