Piligriminis žygis iš Aušros Vartų per Lentvarį į Trakus pavadinimu: Tikėjimas = tik- ėjimas?! (2013 rugsėjis)

Rugsėjo 7 dieną įvyko jaunimo piligriminis žygis iš Aušros Vatų per Lentvarį į Trakus pavadinimu: Tikėjimas = tik- ėjimas?! Žygyje taip pat dalyvavo seminaristai, kai kurie buvo savanoriais... Piligriminės kelionės metu meldėmės Dievo gailestingumo vainikėlį, Mergelės Marijos rožinį, giedojome giesmes, meldėmės specialia malda už Vilniaus, Lentvario, Trakų gyventojus

Jaunimo piligriminis žygis

Iš Aušros Vartų piligrimus palaimino ir išlydėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas J.E. Gintaras Grušas.

Nuėjus apie 8 kilometrus pirmąją katechezę jaunimui pasakė kun. Mindaugas Malinauskas SJ. Sužinojome kodėl šis žygis vadinasi Tikėjimas = tik-ėjimas?!: nes visi mes turime troškimų, todėl einame vienokiu ar kitokiu keliu. Taip ir tikėjimo keliu einame. Jėzus Kristus mums yra pavyzdys, nes Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, todėl mūsų ėjimas turi prasmę. Tikėjimo prasmė – tai atrasti Dievo Tėvo meilę, šilumą, Jo veikimą visuose dalykuose...

Kitą katechezę mums pasakė sutuoktiniai Justė ir Paulius iš Vilniaus. Jie paliudijo patirtą Dievo meilę, kai buvo savanoriais varginguose Ispanijos, Lotynų Amerikos regionuose. Dievas leido jiems pamatyti žmonių gyvenimą ir socialinius, teisingumo, etnografijos ir kt. skirtumus. Anot jų, buvimas kitoje aplinkoje žmogų verčia susimąstyti ir tobulėti.

Jaunimo piligriminis žygis

Atvykę į Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, pagarbinome Švč. Sakramente esantį Gyvąjį Jėzų Kristų. Pailsėję ir toliau giedodami giesmes Mergelei Marijai keliavome į Trakus.

Atvykę į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventovę dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Mišiose taip pat koncelebravo Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, parapijos klebonas - dekanas Jonas Varaneckas ir kiti kunigai. Per šv. Mišias giedojo Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos jaunimo choras. Pamoksle kardinolas pažymėjo, kad tikėjimo kelionėje Jėzus Kristus yra mums pavyzdys. Kiekvienas iš mūsų turi savo pašaukimą. Esame kviečiami Jėzaus Kristaus būti Dievo Tėvo reikaluose, todėl reikia suprasti savo gyvenimo tikslą. Tikėjime svarbiausia sutikti Jėzų Kristų ir eiti su Juo. Ganytojas pakvietė mus atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis už taiką pasaulyje ir Sirijoje. Paminėjo, kad visi pasaulyje esame broliai ir seserys, todėl turime rūpintis, kad pasaulyje būtų gėris – Dievui nėra negalimų dalykų.

Šv. Mišioms pasibaigus vyko agapė ir koncertas, po kurių išvykome į seminariją.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį