Seminarijoje įvyko tradicinis susipažinimo vakaras (2013 rugsėjis)

Jėzaus Kristaus kryžius – tai ženklas ir simbolis

Rugsėjo 4 d. seminarijoje įvyko tradicinis susipažinimo vakaras. Jame dalyvavo seminarijos klierikai ir vadovybė. Susibūrėme aplink kryžių, kuris buvo paguldytas ant statybinių plytų – tai simbolis, kad Bažnyčia pastatyta iš gyvųjų akmenų. Prie kryžiaus degė žvakės, kurios simbolizavo seminarijos bendruomenės narius nešančius Jėzaus Kristaus šviesą, tačiau trūko dviejų žvakių, kurias vėliau uždegtas atnešė du nauji pirmo kurso seminarijos klierikai. Vakarą vedė šeštojo kurso klierikai: Valentin Dulko ir Daniel Narkun, kurie pabrėžė, kad tik Dieve yra mūsų apsauga, todėl plytos simbolizuoja mus, kuriuos jungia Jėzus Kristus, į kurį turime remtis.

Mintimis apie savo pašaukimą pasidalino Seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, vicerektorius kun. Andžej Šuškevič, pakvietė mus nuolat atsiliepti į Jėzaus Kristaus meilę ir Jo kvietimą, o dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas baigdamas pasakojimą apie savo pašaukimo kelionę pridūrė, kad kunigystė yra graži.

Trečiojo kurso prisistatymas

Toliau vyko kursų prisistatymai. VI kurso klierikas Valentin Dulko sakė, kad tik su Dievo pagalba galima siekti kunigystės... Daniel Narkun baigdamas pasakoti savo pašaukimo kelią, džiaugsmingai padėkojo tiems, kurie už jį meldėsi.

Penktakursiai prisistatydami pasekė trumpą pasakėčią apie du vyrus, Andrej Strelą ir Povilą Slaminį. Prisistatymą baigė malda Švč. Trejybei.

IV kursas prisistatė pateikdamas istoriją susietą su Šv. Raštu. Ji vadinosi: IV kurso brolių seminaristų – istoriko (Renato Švenčionio), breiko, šokėjo (Tomašo Sekanskij) ir gydytojo (Žilvino Treinio) tikėjimo kelionė iš Egipto vergovės (III kurso) į Pažadėtąją žemę – IV kursą.

III kurso klierikai prisistatė apsikeisdami vaidmenimis: Gabrielius vaidino Gediminą, o Gediminas – Gabrielių. Jie taip pat prisiminė kitus savo bendrakursius, kurie išėjo „anapus seminarijos sienų“...

II kursas save atskleidė specifiškai – suvaidino vienas kito apkalbas, paviešindami savo dorybes ir ydas.

Kl. Valdemar Širvinski uždegtą žvakę padeda prie kryžiaus

Kursų prisistatymo vakaro kulminacija - tai pirmakursių, naujokų seminarijos bendruomenėje prisistatymas – Viliaus Valionio iš Panevėžio vyskupijos, Lėno Šv. Antano Paduviečio parapijos, ir Valdemaro Širvinski iš Vilniaus arkivyskupijos, Vilniaus Šv. Dvasios parapijos. Vilius nuoširdžiai ir atvirai papasakojo apie savo ganėtinai ilgą nueitą gyvenimo kelią. Valdemaras sakė, kad kunigystę renkasi, nes nori tarnauti Kristui, nešti jį žmonėms ir sudegti kaip žvakė dėl Išganytojo.

Po prisistatymų nauji broliai klierikai uždegtas savo žvakes padėjo prie jau degančių mūsų bendruomenę simbolizuojančių žvakių...

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį