Įvyko seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Pivašiūnus (2013 rugsėjis)

Seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčią

2014 metų rugsėjo 4 dieną įvyko mūsų seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovę. Įvadą į piligrimystę pasakė diakonas Robertas Moisevič. Jis pabrėžė, kad svarbūs piligrimo atributai yra krepšys, lazda, kriauklė ir paaiškino jų simbolinę prasmę. Pakeliui į šventovę užsukome atvykę į Daugų parapijos Dievo Apvaizdos bažnyčią. Šios parapijos klebonas Vidas Jelinskas papasakojo apie parapiją ir bažnyčią, kuri jau stovi šimtą penkiasdešimt metų.

Seminarijos bendruomenė prie stebuklingo Pivašiūnų Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo

Iš Daugų miestelio pėsčiomis keliavome melsdamiesi Pivašiūnų link. Atvykus į Piavašiūnus, mus pasitiko bažnyčios varpų gaudesys. Įėję į šventovę pasimeldėme (giedojome Švč. Mergelės Marijos litaniją, vyko Švč. Sakramento adoracija) prie stebuklingo Švč. Mergelės Marijos paveikslo, kuris buvo karūnuotas prieš dvidešimt penkerius metus popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus II pavedimu. Toliau vyko susitikimas su parapijos klebonu mons. kun. Vincu Baubliu, kuris papasakojo, kad tai jau trečioji šventovė, kuri buvo pastatyta 1825 metais benediktinų rūpesčiu... Parapijos ganytojas taip pat papasakojo apie Pivašiūnų miestelį ir parapijos veiklą. Po susitikimo piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, vicerektorius kun. Andžej Šuškevič, patarnavo diakonas Robertas Moisevič. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo ir Piavašiūnų parapijiečiai. Rektorius pamoksle klausė, kodėl Seminarijos bendruomenė mokslo metų pradžiai atkeliavo prie Marijos Nuliūdusiųjų paguodos paveikslo, ir kalbėjo apie galimo liūdesio šaknis. Liūdesys gali būti palaimintas ir kilti dėl to, kad žmogus toli jaučiasi nuo dangiškosios Tėvynės, taip pat gali būti nuodėmės pasekmė ar kilti dėl to, kad žmogus jaučiasi ne savo pašaukimo kelyje. Visais šiais atvejais mums gali padėti ir pavyzdžiu būti Švč. Mergelė Marija - kelrodė Žvaigždė, Globėja ir Nuliūdusiųjų Paguoda.. Po Šv. Mišių įvyko agapė klebonijoje, po kurios išvykome atgal į seminariją.

 

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį