Atvirų durų diena (2013 gegužė)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 2013 m. gegužės 11 d. kviečia visus į Atvirų durų dieną. Atvirų durų diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

Atvirų durų dienos programa prasidės 10 val. Šv. Mišiomis, kurias aukos seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas. Po šv. Mišių numatyta trumpa paskaita - pasidalinimas apie pašaukimą į kunigystę ir pasirengimą jai. Paskaitą skaitys Seminarijos propedeutinio kurso ugdytojas, naujai įšventintas kunigas Tomas Paliukėnas. Vėliau Atvirų durų dienos dalyviai turės progą apžiūrėti seminariją – ekskursiją po ją praves klierikai, kurie taip pat papasakos seminarijos dienotvarkę ir atsakys į svečių klausimus.

Po ekskursijos bendroji Atvirų durų dienos programa baigsis, o mąstantieji apie kunigystės kelią ir ketinantieji stoti į seminariją bus pakviesti dar pabendrauti su klierikais prie arbatos puodelio, o vėliau susitiks su seminarijos vadovybe ir bus detaliau supažindinti su stojimo į seminariją sąlygomis ir reikalavimais.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį