Per šv. Juozapo šventę tradiciškai įvyko tėvų diena (2013 kovas)

Šv. Mišiose dalyvavo klierikų šeimos, draugai bei dėstytojai

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, kai Visuotinė Bažnyčia mini savo, o taip pat ir Vilniaus kunigų seminarija, globėją šv. Juozapą, klierikai organizavo jau tradicija tapusią tėvų dieną. Kovo 19 d. Bažnyčia prisimena šventąjį Jėzaus bei Marijos globėją ir dėkoja jam pirmiausia už kadaise parodytą tėvišką rūpestį Jėzui, o dabar ir visai Bažnyčiai. Panašiai ir seminaristai nusprendė, kad privalo dėkoti ne tik šv. Juozapui už jo globą, bet ypač ir savo tėvams, kurie bendradarbiaudami su Dievu pašaukė juos gyvenimui, taigi ir kunigiškam pašaukimui.

Eucharistijos Aukos vyksmas

Kartu su propedeutinio kursu seminarijoje šiuo metu mokosi 26 studentai, tad daugumos jų šeimos antradienį susirinko į seminariją. Tėvų dienos šventė buvo pradėta šv. Mišiomis, kurias aukojo seminarijos vicerektorius kun. Andžej Šuškevič, dvasios tėvas Stasys Kazėnas SJ, mons. Vaclovas Volodkovič ir kiti kunigai.

Šv. Mišių pabaigos procesija

Homilijos metu seminarijos vicerektorius pirmiausia pasveikino seminaristų tėvus, o paskui atkreipė dėmesį į šv. Juozapo asmenybę, kuri mums byloja apie tikro vyro pavyzdį. Anot kun. Andžej, šv. Juozapas yra teisus vyras, kurio teisumas paremtas tikėjimo teisumu. Evangelijose nerandame užfiksuoto nė vieno jo žodžio, tačiau šv. Juozapas dėl to yra dar ryškiau matomas. Jis yra stebėtinai atidus Dievo ženklams ir žodžiams, o jo klusnumui yra visiškai svetimas dvejojimas. Galiausiai vicerektorius ragino, kad žvelgdami į šv. Juozapą, kuris atpažino Dievo valią, pasistengtumėme išgirsti Dievo kvietimą ir paklusti.

Akimirka iš vaidinimo apie dr. Joną Basanavičių

Po Eucharistijos Aukos seminaristai savo tėvams aprodė seminarijoje eksponuojamą parodą, kurioje surinkti XVI-XXI a. katalikiški katekizmai, o po kiek laiko visi svečiai buvo pakviesti susirinkti į konferencijų salę. Klierikai paruošė vaidinimą apie dr. Joną Basanavičių, jo gyvenimą, mirtį ir kelionę į dangų. Kiekvienais metai šioji vaidinimo dalis yra svarbi ir klierikai tam kruopščiai ruošiasi.

Iškilmingi pietūs seminarijos bendruomenei ir studentų tėvams Galiausiai po puikaus vaidinimo visi susirinko pietums, prieš kuriuos dar buvo pasveikinti šv. Juozapo vardą puošiantys seminarijos bendruomenės nariai. Pietų metu geriau vieni kitus pažinti galėjo klierikų tėvai ir giminaičiai bei seminarijos vadovybė. Po pietų kursuose dar vyko seminarijos studentų tėvų susitikimai.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį