Seminarijos bendruomenė šventė Užgavėnes ir mediumą (2013 vasaris)

Dešinėje stovi trečio kurso klierikai, kurie švenčia mediumą

Vasario 12 dieną, antradienį, prieš pradedant seminarijoje ir visoje Bažnyčioje Gavėnios laiką, kai yra skatinamas susikaupimas ir nuoširdi atgaila, klierikai tradiciškai organizavo Užgavėnių šventę ir mediumą – trečiakursių pusės studijų seminarijoje baigimo minėjimą.

Akimirka iš vaidinimo – centre stovi lašininis

Pasibaigus vakarinei maldai visi klierikai ir seminarijos vadovybė buvo sukviesti trečio kurso klierikų egzminavimui, kad patikrintų, ką jie per praėjusius seminarijos metus išmoko. Jiems buvo užduoti išradingi klausimai, kurie buvo susiję su seminarijos gyvenimu ir tvarka.

Seminarijos bendruomenė švenčia Užgavėnes ir mediumą

Skambant liaudiškos muzikos garsams visi ėjome į valgomąjį, kur prie įėjimo jau stovėjo iškilmingam deginimui paruošta morė. Valgomasis skendėjo tamsoje, tik žvakės apšvietė stalus ir paruoštus valgius. Viduryje buvo išdėstyti mūsų senolių kasdienybėje naudoti įrankiai, kai kur buvo matomi maišai su bulvėmis ir obuoliais.

Ketvirtakursių, kurie organizavo šventę, rankomis pagaminta morė sėkmingai dega

Palaiminus valgius pasirodė tautiniais rūbais apsivilkę klierikai. Jie pradėjo paruoštą Užgavėnių spektaklį. Iš kampo išlindo kanapinis – liesas, apdriskęs, ir lašininis. Jie bendravo vienas su kitu, kol tas bendravimas nepavirto į grumtynes – kanapinis mušė lašininį, o šis kanapinį. Pralaimėjęs ir pavasariui vietą užleisti sutikęs lašininis, rėkdamas ir pykdamas turėjo pasitraukti. Vaidinimo metu kai kurie šoko, kiti skuto bulves, na o treti, tiesiog, sėdėdami prie stalų vaišinosi blynais ir kitais skanėstais. Netoliese aplink stalus judėjo kiti persirengėliai, tarp jų juoda dama su dalgiu rankoje, simbolizuojanti mirtį – jos nereikėjo išvyti, nes ji pati pasitraukė.

Ilgai dar prie degančios figūros skambėjo lietuvių liaudies dainos

Dar nebaigus valgyti visi buvome pakviesti šilčiau apsirengti. Prieš išeinant į lauką pasidarėme kelias nuotraukas prie stovinčios morės, o po to jau radom ją pasipuošusią lauke, laukiančią mūsų. Seminarijos rektorius perskaitė žiemos išvijimo aktą po kurio buvo uždegta morė. Šiaudinė figūra greitai įsiliepsnojo – ilgai dar prie degančios figūros skambėjo lietuvių liaudies dainos. Tuo tarpu kai kurie iš klierikų buvo išmaudyti paskutiniame šių metų sniege.

Nors žiema dar po Užgavėnių ir klierikų paruošto pasirodymo nepanoro išeiti, ir dar sveikino mus kiekvieną rytą su nauju sniegu, visgi mūsų kantrybė neišblėso laukiant ateinančio pavasario.

Br. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį