Tarptautinė mokslinė konferencija apie Tikėjimo simbolį - Credo

Konferencijos plakatas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į

TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ KONFERENCIJĄ TIKĖJIMO METAMS PAMINĖTI

Krikščioniškasis Credo – ką mes tikime ir kuo gyvename

2013 m. kovo 9 d., 10.00 - 14.30

Popiežius Benediktas XVI 2013–uosius metus paskelbė Tikėjimo metais. Paskelbtų metų pradžia sutampa su penkiasdešimtosiomis Vatikano II Susirinkimo pradžios metinėmis ir Katalikų Bažnyčios katekizmo publikacijos dvidešimtmečiu. Šventasis Tėvas savo apaštaliniame laiške Porta Fidei paragino šiais metais stengtis iš naujo atrasti ir išstudijuoti pagrindinį tikėjimo turinį (Plg. Porta fidei, 11).
Esminis tikėjimo turinys, pagrindinės tikėjimo tiesos, nuo amžių sudarančios tikinčiųjų paveldą, sudėtos į Tikėjimo išpažinimą – Credo. Credo vartojamas Bažnyčios gyvenime ir liturgijoje: jį kalba tikintieji per sekmadienio ir iškilmių Eucharistijos šventimą, Tikėjimą turi išpažinti kandidatai, ruošdamiesi priimti diakonato šventimus bei vyskupo konsekraciją, Credo taip pat atliekamas prieš užimant įvairias bažnytines pareigas, tokias kaip parapijos klebono, seminarijos rektoriaus ar teologijos dėstytojo (plg. 833 kan.)
Ši mokslinė konferencija skirta pasigilinti į Tikėjimo išpažinimo struktūrą ir atskirus jo elementus. Po dviejų įvadinių pranešimų, kuriuose žvelgiama į tikėjimo aktą ir turinį apskritai bei Tikėjimo simbolių istoriją, tolesniuose pranešimuose nagrinėjami atskiri Tikėjimo išpažinimo segmentai: ką reiškia tikėti Vieną Dievą, Visagalį Tėvą, Jėzaus Kristaus prisikėlimą, Šv. Dvasią, apaštalinę Bažnyčią ir nuodėmių atleidimą.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

I sesija
Moderuoja Kun. lic. Andžej ŠUŠKEVIČ

10.00-10.05 Sveikinimo žodis
Kun. lic. Žydrūnas VABUOLAS
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius

10.05-10.25 Tikėti Bažnyčioje ir su Bažnyčia
Kun. dr. Mindaugas RAGAIŠIS
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

10.25-11.15 Tikėjimo simbolių istorija
Kun. dr. Andris PRIEDE
Rygos teologinis institutas

11.15-12.05 Tikiu į vieną Dievą, Visagalį Tėvą
Kun. dr. Riccardo FERRI
Popiežiškojo Laterano universiteto teologijos fakulteto profesorius

12.05-12.25 Diskusija

12.25-12.45 Kavos pertrauka


II sesija
Moderuoja Kun. dr. Mindaugas RAGAIŠIS

12.45-13.05 Jėzaus Kristaus prisikėlimo įvykis: istoriškumas, lingvistinė išraiška ir teologinė prasmė
Kun. dr. Kęstutis DAILYDĖ
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

13.05-13.25 Dieviško Šv. Dvasios veikimo antropologiniai padariniai pagal Šv. Bazilijų
Kun. doc. dr. Saulius RUMŠAS
Lietuvos Edukologijos universitetas

13.25 -13.45 Apaštalinė ir apaštalaujanti Bažnyčia
Kun. lic. Andžej ŠUŠKEVIČ
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

13.45-14.05 Amissio sensus peccati.
Teologiniai ir pastoraciniai aspektai
Kun. dr. Darius TRIJONIS
Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarija

14.05-14.25 Diskusija

14.30 Pabaiga

Užsienio svečių pranešimai bus verčiami į lietuvių kalbą. Konferencijos dalyviai galės apžiūrėti seminarijoje eksponuojamą lietuviškai išleistų katalikiškų katekizmų parodą.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį