Klierikus aplankė Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis (2013 vasaris)

Jo Eminencija kardinolas A. J. Bačkis apžiūrinėja ką tik atidarytą parodą „Katekizmas arba Mokslas kiekvienam krikščioniui privalus

Vasario 25 d. Vilniaus seminarijoje lankėsi vyriausiasis jos ganytojas – Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis. Jo Eminencija atvyko į parodos „Katekizmas arba Mokslas kiekvienam krikščioniui privalus“ atidarymą, po kurios seminarijos bendruomenei ir parodos svečiams aukojo šv. Mišias, o vėliau klierikams kalbėjo apie popiežių Benediktą XVI-ąjį, jo pirmtakus, apie pastarųjų dienų įvykius ir artėjančią konklavą.

Žodžio liturgija

Šv. Mišių metu savo homilijoje kardinolas A. J. Bačkis būsimiems kunigams kalbėjo, kad dienos Evangelija byloja apie gailestingumą. Kad Kristus pašaukė Jį sekti ne dėl mūsų nuopelnų, bet iš savo maloningumo, gailestingumo. Jeigu kunigas bus gailestingumo davėjas – tuomet jį galima bus laikyti puikiu kunigu.

Aukos liturgija

Po šv. Mišių aukos Jo Eminencija su klierikais susitiko seminarijos konferencijų salėje, kur pasidalinimą mintimis pradėjo pasakodamas savo, kadaise klierikišką, patirtį Romoje. Kardinolas atskleidė to meto Bažnyčioje buvusią santykių tarp įvairių luomų, liturgijos, Bažnyčios vidaus, atmosferą. Papasakojo apie popiežių Joną XXIII ir pagyrė jo ryžtą sušaukti II Vatikano Susirinkimą. Ypač akcentuoto ir iškelto ekumenizmo reiškinio kaltininku įvardijo pop. Paulių VI, o pal. Joną Paulių II palygino su šv. Pauliumi – tautų apaštalu, nes po daugelio metų pirmasis popiežius ne italas apkeliavo skelbdamas Evangeliją ko ne visą pasaulį.

Švč. Sakramento – Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Kūno ir Kraujo, priėmimas

Galiausiai Vilniaus arkivyskupas kalbėjo apie popiežių Benediktą XVI-ąjį jį apibūdindamas kaip Petro įpėdinį, kuris kalba argumentuotai, ramiai, pagarbiai ir visada sako tiesą. Popiežiaus sprendimas palikti Šventojo Tėvo sostą, anot arkivyskupo, atitinka jo tarnystės sampratą, kuri reikalauja atlikti tarnystę kaip įmanoma geriau, tačiau jeigu nebėra jėgų šiam tikslui pasiekti – užleisti vietą kitam. Anot mūsų kardinolo, tiek pal. Jonas Paulius II, kuris buvo popiežiumi iki pat mirties, tiek Benediktas XVI-asis – pasielgė teisingai.

Jo Eminencija arkivyskupas A. J. Bačkis klierikams pasakojo apie savo studijų metų patirtį Romoje

Susitikimo pabaigoje Jo Eminencija arkivyskupas A. J. Bačkis dar kalbėjo apie pačią konklavą ir atskleidė, kad tai yra liturginis veiksmas, į kurį visi kardinolai įvedami rekolekcijomis, ir kad apskritai, konklavoje yra itin daug maldos, nes siekiama rinkti popiežių tikėjimo galia kuo labiau atsižvelgiant į Dievo valią. Eminencija taip pat priminė, kad Lietuvai dar reikia pažinti II Vatikano Susirinkimo dokumentus ir išties pradėti juos įgyvendinti. Kad per daug mes užsidarę savo aplinkoje ir trūksta ėjimo su Visuotine Bažnyčia, trūksta platesnio žvilgsnio.

Galiausiai, užbaigdamas susitikimą su seminarijos bendruomene, kardinolas klierikus paragino siekti šventumo, sakydamas: „Jūs ypač pašaukti į šventumą – turėtumėte žibėti savo praktikų parapijose“.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį