Dvasinė konferencija apie dykumos tėvų dvasingumą (2013 vasaris)

Dvasinę konferenciją veda benediktinė ses. Agnietė

Vasario 19 d. seminarijoje lankėsi ir dvasinę konferenciją apie dykumos tėvų dvasingumą pagal Evagrijų Pontietį vedė ses. Agnietė. Tai buvo pirmoji Gavėnios laiko dvasinė konferencija, kurioje buvo aptarta dykumos tėvų asketinė patirtis pagundų ir įvairių šventumo siekiamybės sunkumų akivaizdoje.

Seminarijos studentai kiekvieną antradienį turi dvasinę konferenciją

Vienuolė benediktinė kalbėjo daug ir labai išsamiai apie dykumos vienuolystės, atsiradusios pirmaisiais krikščionybės amžiais, kilmę, raidą ir bruožus. Papasakojo apie Evagrijaus Pontiečio asmenybę (laikomo šiandieninio braižo vienuolijų įkūrėju), apie jo mokymą ir asketinius gyvenimo principus. Taip pat buvo paminėti šv. Antanas Didysis (eremitų tėvas), šv. Atanazas, šv. Pachomijus.

Aptartos 8 ydos pagal dykumos tėvą Evagrijų Pontietį

Galiausiai ses. Agnietė apsistojo ties Evagrijaus Pontiečio iškeltomis 8 pagundomis (iš jų paskui išsivystė šiandieninė 7 ydų samprata) ir išsamiai kiekvieną jų papasakojo. Dar svarbiau tai, kad pateikė atitinkamas priemones, dvasinio gyvenimo pastebėjimus, į kuriuos atsižvelgus, su Dievo pagalba, galima lengviau įveikti puikybės, pavydo, tingumo ar kitas pagundas.

Ses. Agnietės aptarti dalykai svarbūs ne tik Gavėnios metu, bet ir reikalingi žinoti ir laikytis visą gyvenimą, jeigu norime sekti Kristų ir įgyvendinti savo pašaukimą į šventumą. Tad dvasinė konferencija, kurioje buvo apžvelgta dykumos tėvų asketinė patirtis, seminarijos bendruomenei buvo išties vertinga.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį