Seminaristai dalyvavo Vasario 16-osios šv. Mišiose (2013 vasaris)

Vasario 16 d., kaip ir kiekvienais metais, minint Lietuvos valstybės atkūrimą seminaristai patarnavo šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Mišioms vadovavo Jo Eminencija arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o su juo kartu ir apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir vyskupas Gintaras Grušas.

Susirinkusiems paminėti Lietuvos valstybės atkūrimą, kuris įvyko prieš 95-erius metus, kardinolas A. J. Bačkis per homiliją kalbėjo apie muitininko Levio, vėliau tapusio šv. Matu, įvykį, kuriame glūdi mums visiems svarbi žinia. Dienos Evangelijoje klausėmės Jėzaus žodžių: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių“ (Lk 5, 31-32). Vilniaus ganytojas pabrėžė, kad Jėzus Kristus šiais žodžiais labai aiškiai įvardijo nuodėmės tikrovę, tačiau ne nusisuko nuo jos ar tolerantiškai ją priėmė, o ėjo pas muitininką į namus, kad meilės jėga galėtų jį pagydyti.

Taip pat arkivyskupas priminė, kadaise 1993 m. Lietuvoje viešėjusio popiežiaus pal. Jono Pauliaus II raginimą, kad būtinas yra atgailos ir atsivertimo aktas. Kardinolas A. J. Bačkis ragino iš naujo atsiversti dėl praeities klaidų ir kalbėjo, kad tik tai padarius įmanoma gyventi tiesoje, taigi ir tikroje laisvėje, kuria džiaugiamės minėdami Vasario 16-ąją. Tuo tarpu šiandien iškeliama tolerancija labiau siekia paslėpti praeities klaidas, jas ginti, eiti netinkamų kompromisų ir pataikavimo keliu. Tolerancijos principu „ [...] bandoma perkrikštyti nuodėmę dorybės vardu. Tuo iš esmės pažeidžiama tiesa ir paneigiamas žmogaus orumas“, - kalbėjo Vilniaus ganytojas arkivyskupas A. J. Bačkis.

Pasibaigus homilijai Visuotinėje maldoje buvo meldžiamasi Dievui už Lietuvos ateitį, dėkojama už laisvę ir prašoma amžino džiaugsmo visais amžiais už Tėvynę ir Bažnyčią kovojusiems vyrams bei moterims. Šv. Mišių auka tęsėsi Aukos liturgija, kurios metu susirinkusieji priėmė Švč. Sakramentą, ir kardinolo palaiminti ėjo švęsti Vasario 16-osios.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį