Seminaristai Gavėnios laiką pradėjo susikaupimo diena (2013 vasaris)

Šį Pelenų trečiadienį, vasario 13 d., kaip ir kiekvienais metais, seminarijos bendruomenė Gavėnios laiką pradėjo susikaupimo diena, kurią klierikams vedė apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Dvasinę susikaupimo dienos konferenciją seminaristams veda apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi

Popiežiaus atstovas Lietuvoje įžangą į 40-ies dienų susikaupimo ir šv. Velykoms pasiruošimo metą pradėjo kalbėdamas apie tikėjimą bei gyvenimą tikėjimu ir citavo Šv. Rašto žodžius: „ [...] teisusis gyvens tikėjimu“ (Gal 3, 11). Arkivyskupas kreipėsi į susikaupimo dienos dalyvius klausdamas, kiek šie išgyvena Bažnyčios paskelbtuosius Tikėjimo metus ir pridūrė, kad kaip kūnui reikia maisto – taip sielai tikėjimo. Nuncijus per visą susikaupimo dieną itin daug dėmesio skyrė tikėjimo temai aptardamas krikščioniškąjį tikėjimą kaip tokį ir duodamas gaires gilesniam tikėjimo augimui bei išgyvenimui.

Taigi Pelenų trečiadienį seminarijos bendruomenė praleido su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Luigi Bonazzi švęsdama Eucharistiją, klausydama arkivyskupo konferencijų ir turėdama Švč. Sakramento adoraciją.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį