Seminarija kviečia į parodą "KATEKIZMAS arba MOKSLAS KIEKVIENAM KRIKŠČIONIUI PRIVALUS" (2013 vasaris)

Lietuviškas katekizmas rusiškais rašmenimis

Vasario 25 d. seminarijoje įvyko oficialus parodos „Katekizmas arba mokslas kiekvienam krikščioniui privalus“ pristatymas. Pristatyme kalbėjo seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, katekizmo reikšmę Katalikų Bažnyčioje pristatė diak. Tomas Paliukėnas, apie lietuviškų katekizmų leidybą kalbėjo senosios lietuvių literatūros tyrinėtojas, bibliografas, Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas.

Šią parodą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja atsiliepdama į popiežiaus Benedikto XVI-ojo paskelbtus Tikėjimo metus, kuriais Šventasis Tėvas visą krikščioniškąjį pasaulį ragina iš naujo permąstyti ir įsigilinti į tikėjimo turinį.

Seminarija kviečia į parodą „Katekizmas arba Mokslas kiekvienam krikščioniui privalus

Tikėjimo metai buvo paskelbti 2012 m. spalio 11 d., kai praėjo lygiai 20 metų nuo dabartinio Katalikų Bažnyčios katekizmo ir 50 metų nuo II Vatikano Susirinkimo pradžios, todėl itin prasminga ir simboliška yra tai, kad popiežius ragina mus geriau pažinti Bažnyčios mokymą ir tikėjimo turinį, savo apaštališkame laiške rašydamas: „Tikėjimo metai turėtų išreikšti vieningas pastangas iš naujo atrasti ir išstudijuoti pagrindinį tikėjimo turinį, sistemingai ir organiškai sutrauktą į Katalikų Bažnyčios katekizmą. Juk ten spindi mokymo lobis, Bažnyčios per dutūkstantmetę istoriją sukauptas, sergėtas ir perduotas“ (Porta fidei, 11).

Fotgrafijoje XX a. I pus. katekizmai

Tad Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šia proga surengė parodą, kurioje eksponuojama per 100 egzempliorių XVI - XXI a. Katalikų bažnyčios katekizmų lietuvių kalba, pradedant M. Daukšos verstu ispanų jėzuito J. Ledesmos katekizmu - pirmosios iki mūsų laikų išlikusios lietuviškos knygos, išspausdintos 1595 metais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, fotokopija (vienintelis išlikęs M. Daukšos katekizmo originalas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje) ir baigiant 2012 m. Vilniuje išleistu Katalikų Bažnyčios katekizmu. Parodoje taip pat galima pamatyti jau bibliografinėmis retenybėmis tapusius italų teologo ir šventojo R. Belarmino katekizmą (1677), XVII-XIX a. išleistus kunigų K. Klimavičiaus ir J. Jaskaudo, P. Šrubauskio, vyskupo M. Valančiaus, R. Filochowskio katekizmus, lietuviškos spaudos draudimo metų (1864-1904) leidinius, lietuvių emigrantų kraštuose išleistus katekizmus, XX a. antrojoje pusėje labiausiai Lietuvoje paplitusius vyskupo Kazimiero Paltaroko parengtus katekizmus, o taip pat ir XX a. antrosios pusės bei šių dienų leidinius.

Dėkojame Vilniaus universiteto ir Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekoms už pagalbą ir bendradarbiavimą, rengiant šią parodą. Seminarijoje galėsite pamatyti XVI-XXI a. lietuviškus katekizmus

Visi norintys apžiūrėti parodą ir taip išreikšti savo atliepą į popiežiaus paskelbtus Tikėjimo metus, yra kviečiami apsilankyti seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius) darbo dienomis nuo 14.00 iki 18.00 valandos. Organizuotos grupės gali tartis ir dėl galimybės apžiūrėti parodą šeštadieniais.

Maloniai jūsų lauksime!

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį