Dvasinė konferencija apie pašvęstąjį gyvenimą (2013 sausis)

Ses. A. Dalgėdaitė CC su seminarijos dvasios tėvu kun. S. Kazėnu SJ

Sausio 29 dieną seminarijoje lankėsi Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresnioji ses. Aldona Dalgėdaitė. Ji klierikams pravedė dvasinę konferenciją apie pašvęstąjį gyvenimą, mat artinosi sausio 2 d., kuomet kiekvienas vienuolis dėkoja Dievui už pašaukimą. Ses. Aldona pasakojo, kad kaip vienuolė sovietmetyje dvidešimt metų išgyveno pogrindyje ir jau dvidešimt dabar laisvoje Lietuvoje. Tuo metu ir dabar pašvęstasis gyvenimas labai skyrėsi - dabar praėjus pirmiems dvidešimt metų reikia reabilituoti šį pašaukimą. Tada vienuolės nenešiojo jokių iškirtinių ženklų ir buvo kitų akimis tik moterys, tad reikėjo kasdien vis atnaujinti tą pašventimą, prisiminti savo tapatybę.

Kas yra tas pašvęstasis gyvenimas? Kas aš esu? Tokiais klausimais kreipėsi į klierikus vienuolė. Kas yra ta pašauktoji moteris?

Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresnioji ses. Aldona klierikams veda dvasinę konferenciją apie pašvęstąjį gyvenimą

Dievas mus sukūrė, kad mylėtume ir būtume mylimi. Mūsų pašaukimas rūpintis kitu. Atiduodame save kitam ir tai yra meilė, bet pažeistas nuodėmės turiu pažinti pasekmes tos nuodėmės. Dievas mūsų nepaliko nemokančius mylėti, jis paliko Jėzų – be Jo pagalbos mes nemokame mylėti. Santuokoje Jėzus papildo sutuoktinių meilę kasdienybėje. Pašvęstame gyvenime Dievas viską pašvenčia per atsidavimą Jam.

Įžadai – tai Gailestingojo meilė man, Jis dovanoja gebėjimą mylėti. Dievas pašvenčia mane ir aš ateinu Dievuje gyventi tais įžadais. Kaip liturginių daiktų pašventinimas reiškia, kad jie bus naudojami tik Dievo kultui, taip ir pašvęsta moteris yra skirta tik Dievui. Tik Jėzus žino ką aš turiu daryti ir aš turiu pažinti tai.Vienuolės yra moterys, kurios pašvęstos Dievo ir Dievui.

Galiausiai ses. Aldona Dalgėdaitė CC kalbėjo mums, klierikams, kad mes būsime pašvęsti Dievui kaip kunigai ir linkėjo, kad dažnai giliai širdyje pajustume, jog priklausome tik Jam.

Br. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį