Kaišiadorių vysk. J. Ivanauskas vedė Susitaikinimo sakramento kursą (2013 vasaris)

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas sako homiliją seminarijos bendruomenei

Vasario 4-5 dienomis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Kaišiadorių vysk. J. Ivanauskas 6-o kurso klierikams ir dabartiniams diakonams vedė intensyvų kursą apie Susitaikinimo sakramentą. Dėl to seminarijos bendruomenė turėjo progą daugiau pabendrauti su Kaišiadorių vyskupijos ganytoju ir kartu švęsti liturgiją, dalyvauti šv. Mišiose.

Šv. Mišių Aukos liturgijos momentas

Vasario 4 d. šv. Mišiose vyskupas Jonas Ivanauskas savo homilijoje klierikams kalbėjo apie pasaulio priespaudą, kuri laukė Kristaus bei tebelaukia šiandienos mokinių. Tačiau ir paties Kristaus žodžiais padrąsino: „ [...] bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 33). Toliau vyskupas kalbėjo, kad piktosios dvasios veikimas buvo, yra ir bus; kad kaip ir dienos Evangelijoje pristatomam žmogui, šiandienos asmeniui taip pat svarbiau kiaulės ir jis prašo Jėzų išeiti iš jo aplinkos. Mūsų tikrovė turi priešiškumo gelmę, tačiau mums, norintiems būti Kristaus mokiniais, visada svarbus turi būti Viešpaties padrąsinimas, kurį mums gieda psalmininkas: „Drąsias, tvirtas širdis turėkit, kas Viešpačiu tikit“ (Ps 31, 25).

Galiausiai ganytojas savo homiliją pabaigė linkėdamas seminaristams šiais Tikėjimo metais, su giliu pasitikėjimu, vis labiau atverti širdis tikėjimo malonei.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį