Kristaus paaukojimo šventė seminarijoje (2013 vasaris)

Mažojoje seminarijos koplyčioje

Vasario 2 dieną seminarijos bendruomenė paminėjo Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) liturginę iškilmę. Dienos iškilmingas šv. Mišias seminaristai ir vadovybė pradėjo seminarijos mažojoje koplyčioje. Čia buvo uždegtos Grabnyčių procesijos žvakės, kurias rektorius mons. Ž. Vabuolas palaimino. Susirinkusieji pasimeldė ir giedodami šventės liturgines giesmes, iškilmingos procesijos būdu apėjo visą seminarijos pastatą ir įžengė švęsti šv. Mišių į didžiąją seminarijos koplyčią.

Grabnyčių šv. Mišias aukoja seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas

Homilijoje seminarijos rektorius akcentavo ir aiškino Simeono pranašiškos giesmės iš Evagelijos pagal Luką žodžius: „šviesą pagonims apšviesti“, „Izraelio tautos garbę“, „Jėzus – prieštaravimo ženklas“ mūsų dabartinio gyvenimo kontekste. Jis pabrėžė, kad tikinčiojo žmogaus gyvenimą, visą jo veiklą ir darbus turi nušviesti Dievo šviesa, iš kurios reikia semtis jėgų ir kantrybės, o visas krikščionio gyvenimas turi būti pašvęstas atiduoti garbę Dievui. Tačiau taip gyvenant nereikia tikėtis, kad bus lengva, nes toks gyvenimo būdas bus prieštaravimo ženklas, iššūkis šių dienų pasauliui – sakė rektorius. Baigdamas homiliją, mons. Žydrūnas pakvietė seminaristus pamąstyti apie šias tris gaires būsimųjų kunigų gyvenime.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį