Būsimieji kunigai susitiko su būsimaisiais karininkais (2013 sausis)

Sausio 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai, tik spėję sugrįžti po atostogų, aplankė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Aplankė ne tik dėl to, jog buvo tradiciškai pakviesti į svečius, bet ir dėl to, kad seminaristams vieną praėjusios vasaros mėnesį teko praleisti Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, Rukloje.

Kapelionai su klierikais aptarinėja bazinio karinio mokymo kursą, kurį vasarą ėjo Rukloje

Lietuvos karo akademijos kapelionas kun. mjr. Remigijus Butkevičius ir vyriausiasis kariuomenės kapelionas kun. plk. ltn. Rimas Venckus kartu su klierikais susėdo prie vieno stalo, kad pasidalintų vasaros patirtimi. Išties reikia paminėti, kad absoliuti būsimų kunigų dauguma Ruklos mokomojo pulko suteiktą patirtį įvertino teigiamai, o kai kurie jau dabar galvoja apie kapeliono tarnystę kariuomenėje ir norėtų dar kartą paragauti kario duonos.

Kapelionas mjr. Remigijus Butkevičius kariūnų ramovėje pasakoja apie LKA studentų gyvenimą

Aptarus vasaros įspūdžius ir pasidalinus nuomonėmis kapelionai kartu su keleta kariūnų klierikams aprodė karo akademiją ir papasakojo apie būsimo karininko gyvenimą. Seminaristai buvo supažindinti su biblioteka, sporto sale, šaudykla, pamatė kuo skiriasi kariūno kambarys nuo tarnybą atliekančio jaunuolio Ruklos mokomajame pulke. Taip pat seminarijos studentai galėjo išvysti kaip puikiai LKA kariūnai pagal paskirtį naudoja Ramovės parketą, kai mokosi klasikinių šokių.

Vėliau sekė įdomus susitikimas, kuriame seminaristams savo veiklą ir pagrindinius principus pristatė kariūnų tarybos pirmininkas ir garbės teismo vadas. Iškart po to su klierikais savo mintimis pasidalinti ir savo kūrybos dainas gitara pagroti sutiko plk. ltn. Valerijus Šerelis.

Šv. Mišios LKA koplyčioje, kurias kartu su kapelionu mjr. Remigijumi Butkevičiumi aukoja Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas

Galiausiai visą pusdienį trukęs išties įdomus susitikimas buvo užbaigtas šv. Mišiomis LKA koplyčioje, kurias aukojo Vilniaus seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas su kapelionu kun. mjr. Remigijumi Butkevičiumi. Po šv. Mišių LKA viršininkas plk. Eugenijus Vosylius dėkojo už apsilankymą ir seminarijos bendruomenei padovanojo naujausią žurnalo Kariūnas numerį. Seminaristai, kone visą dieną praleidę svečiuose pas kariūnus, džiaugėsi, kad galėjo dar kartą pajusti kariuomenės gyvenimą, taip prisimenant Rukloje išgyventą patirtį.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį