Seminaristai turėjo pastoracinę savaitę (2013 sausis)

Gruodžio 9-14 dienomis tik sugrįžę po atostogų dalyvavome kasmet vykstančioje pastoracinėje savaitėje. Praėjusiais metais turėjome dvasinio palydėjimo kursą, na o šiemet susipažinome su įvairiomis krikščioniškomis pasauliečių organizacijomis, judėjimais. Viso šio įvykio tikslas buvo geriau susipažinti su bendruomenėmis, kurios veikia Bažnyčioje ar šalia jos, kad ateityje atliekant kunigišką tarnystę jau pažinotume visą šią puokštę Bažnyčią gražinančių bendruomenių ir galėtume veikliai kartu liudyti savo tikėjimą pasauliui.

Pastoracinė savaitė prasidėjo susipažįstant su Kolpingo šeima, kuri daugumai klierikų buvo girdėta pirmą kartą. Tai Vokietijoje XIX a. kunigo Kolpingo įkurtas judėjimas, kuris rūpinasi socialinėmis problemomis ir švietimu. Kaune yra įsikūręs Kolpingo šeimos centras, kur veikia Kolpingo kolegija, ruošianti jaunuolius aukštesniąjam mokslui.

Vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininką dr. Aurelijų Verygą pristato seminarijos vicerektorius kun. Andžej Šuškevič

Vėliau turėjome įdomų susitikimą su vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininku dr. Aurelijumi Veryga, kuris mus supažindino su šio sąjūdžio istorija ir pateikė daug argumentų „už blaivystę“, taip pat papasakojo apie vysk. M. Valančiaus veiklą ir reikšmę XIX a.

Vilniaus šv. Jonų bažnyčios jaunimo grupės organizuojamos Taize pamaldos seminarijos koplyčioje

Turėjome progą susipažinti ir su Marijos legionu, kuris vienija apie 10 mln. krikščionių visame pasaulyje ir veikia daugiau kaip 190-yje šalių. Tai pasauliečių organizacija, kuri veikiant Šv. Dvasiai ir vienijantis su Marija skleidžia ir gaivina krikščionių tikėjimą.

Taip pat mus aplankė šv. Jonų bažnyčios Taize jaunimo grupė ir atskleidė mums šios didelės bendruomenės dvasingumą. Pristatė neseniai vykusią kelionę į Taize susitikimą Romoje ir pasidalino dvasiniais išgyvenimais. Susipažinimas tuo nesibaigė, nes Taize grupelė mums parengė ir vedė pamaldas seminarijos koplyčioje taip padėdama geriau pažinti šio judėjimo dvasingumą.

Kenntenich`o šeimų akademijos pristatymas

Kitą dieną į seminariją prisistatyti atvyko Kenntenich`o šeimų akademijos vadovai Lietuvoje, kurie išsamiai papasakojo apie savo veiklą. Tai akademija, kuri reguliariai organizuoja susitikimus bei stovyklas santuokoje gyvenančioms poroms ir padeda joms augti vienas kito pažinime, tikėjime. Akademija moko vedusias poras atrasti iš naujo savo antrąją pusę, visiškai atsiverti jai ir taip labiau pamilti vienas kitą.

Tos pačios dienos popietę seminarijoje save pristatė Šviesos ir gyvenimo judėjimas „Oazė“. Šis judėjimas kilo Lenkijoje vieno kunigo iniciatyva ir vienija visų luomų krikščionis. Įdomu tai, kad judėjimo keliami uždaviniai labai atitinka popiežiaus raginamą Naujajai Evangelizacijai, nes judėjimo tikslas yra jau tikinčiam žmogui suteikti tolimesnę krikščionišką formaciją, ugdyti jį pagal Kristų ir taip išskleisti per sakramentus jame pasėtą tikėjimo grūdą.

Smagus ir nuotaikingas skautų prisistatymas

Vakare patyrėme bene smagiausią prisistatymą, kurį vedė Skautai. Reikia pasakyti, kad egzistuoja 10 skautiškų organizacijų, tačiau pagrindinės jų prisistatė ir suorganizavo seminaristams skautiškų žaidimų bei užduočių. Tai buvo išties įdomi pažintis su viena iš seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų tarnaujančiai Dievui, Tėvynei ir artimui.

Taip pat į seminariją apie save papasakoti atvyko Fokoliarų judėjimo nariai. Jie mums atskleidė bei paliudijo, kad jų bendruomenėje labai svarbu ekumenizmas, šeimiškumas, o ypač šilta meilė. Šis judėjimas XX a. kilo Italijoje ir šiandieną vienija daugybę krikščionių pasauliečių.

Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas pristato Ateitininkų federacijos pirmininkę Rozvitą Vareikienę

Reikšmingas susitikimas buvo ir su Ateitininkų federacija, kuri yra seniausia jaunimo organizacija Lietuvoje, aktyviai veikusi dar net prieš sukuriant pirmąją Lietuvos valstybę. Ši organizacija vienija katalikus pasauliečius ir angažuoja juos tarnauti Bažnyčiai ir Dievui aktyviai veikiant visuomeniniame bei intelektualiniame gyvenime. Istorijos bėgyje šiame pasauliečių judėjime užaugo daugybė Lietuvai reikšmingų asmenybių.

Mus taip pat aplankė Tikėjimo ir šviesos bendruomenė, kuri vienija protinę negalią turinčius žmones ir jų šeimos narius. Ši bendruomenė yra susitikimų bendruomenė, kurios nariams svarbiausia yra šilta draugystė ir tikėjimo bendrystė. Judėjimas Lietuvoje prasidėjo Arkos bendruomenės Jean`o Vanier`o iniciatyva.

Apie save liudija Tikėjimo ir šviesos bendruomenės nariai

Paskutiniąją pastoracinės savaitės dieną mus aplankė Communione e liberazione judėjimas, kurio ištakos yra Italijoje. Šis judėjimas, kaip ir daugelis, įkurtas vieno italų kunigo. Judėjimo tikslas yra augti tikėjime gilinantis į jį ir gyvenant bendrystėje su kitais krikščionimis.

Paskutinieji pastoracinės savaitės svečiai buvo Neokatechumenatų judėjimas, kuris yra žinomas visame pasaulyje. Šio judėjimo nariai sudaro bendruomenes iki 30-ies žmonių ir veikia parapijose. Neokatechumenato bendruomenės nariai žengia tikėjimo keliu glaudžioje bendrystėje švęsdami kartu liturgiją, gilindamiesi į tikėjimą per katechezes ir galiausiai aktyviai tarnaudami Bažnyčios gyvenime.

Štai taip prabėgo pastoracinė savaitė atskleisdama mums, klierikams, kokia nuostabi yra Bažnyčia, kurią sudaro daugybė judėjimų ir bendruomenių. Tai liudija apie charizmų įvairovę ir reikalingumą Bažnyčioje, parodo, kad yra daug kelių link Dievo. Tokia gausa aktyvių tikinčių pasauliečių mus džiugina ir įkvepia uolesnei tarnystei. Ačiū jiems, mes juos prisimename savo maldose.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį