Klierikus aplankė apaštalinis nuncijus vyskupas Luigi Bonazzi (2012 gruodis)

Kiekvieną antradienį klierikų vakaro dienotvarkėje yra numatyta dvasinė konferencija, kurios metu neretai atvyksta svečių. Šį kartą gruodžio 4-ąją dieną seminaristus aplankė apaštalinis nuncijus Baltijos šalims – vyskupas Luigi Bonazzi. Jis pasveikino klierikus su naujaisiais Tikėjimo metais ir kalbėjo apie kunigystę, gyvenimą seminarijoje ir svarbiausius dalykus, kurių ruošiantis kunigystei reikia uoliai siekti.

Anot vyskupo, pirmasis ir svarbiausias tikslas klieriko gyvenime – kuo geriau pažinti Kristų, įsisąmoninti realų Jo buvimą liturgijoje ir visoje mus supančioje tikrovėje, o svarbiausia karštai Jį pamilti, kad supratę Jo valią, visiškai Jam atsiduotume. Nuncijus taip pat davė klierikams daug praktinių dvasinio gyvenimo patarimų ragindamas kiekvienos dienos gale klausti savęs, kiek šiandien paaugome? ar augame tarnavime kitiems? ar Kristus mums yra vienintelis Mokytojas? ar turime troškimą Jį pažinti? kokie ženklai byloja apie tai, kad Kristus mano gyvenime užima pirmučiausiąją vietą?

Galiausiai vyskupas mus drąsino karštai atsiliepti į savo pašaukimą, kiekvieną dieną pamirštant save dėl Dievo ir klausiant Jo: ko nori Tu? Ragino mylėti kitus ne savo, o Kristaus būdu, tarnauti taip, kaip Kristus tarnavo, nes žmogus tampa pačiu savimi tik tada, kai visą save dovanoja, visą save atiduoda, visai kaip Kristus.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį