Seminarijos bendruomenę aplankė vyskupas Jonas Ivanauskas (2012 lapkritis)

Eucharistijos šventimas

Lapkričio 26 d. seminarijos bendruomenę aplankė Kaišiadorių vyskupijos ganytojas ekscelencija J. Ivanauskas. Vyskupas kartu su seminaristais šventė Mišių auką, po kurių vedė dvasinę konferenciją seminarijos klierikams. Jis dalinosi apie savo, kadaise kaip klieriko, gyvenimo patirtį seminarijoje ir akcentavo svarbiausius seminaristo dvasinio gyvenimo dalykus. Vyskupas ragino klierikus jau dabar pasvajoti apie kunigystę, džiaugsmingai laukti akimirkos, kai gailėsime padovanoti save Dievui ir ragino dvasiniame gyvenime ypatingą dėmesį kreipti maldos augimui, nuoširdžiam atgailos sakramentui, realiam santykiui su Eucharistiniu Kristumi.

Baigęs dvasinę konferenciją vyskupas vakarieniavo su seminarijos bendruomene, po kurios susitiko su Kaišiadorių vyskupijos klierikais.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį