Žano Vanje (Jean Vanier) apsilankymas seminarijoje (2007 rugsėjis)

Žanas Vanje

Rugsėjo 28 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją aplankė Arkos bei Tikėjimo ir šviesos bendruomenių, įsikūrusių įvairiose pasaulio šalyse, įkūrėjas Žanas Vanje (Jean Vanier). Pasiklausyti svečio susirinko klierikai, vienuoliai ir tą dieną Seminarijoje Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime dalyvavę kunigai.

Žanas Vanje pasakojo apie Arkos bendruomenių atsiradimą ir džiaugėsi, kad dabar pasaulyje yra 135 tokios bendruomenės bei apie 1500 Tikėjimo ir šviesos bendruomenių, iš kurių 9 yra įsikūrusios Lietuvoje.

Svečio klausėsi pilna salė susirinkusiųjų

Svečias labai nuoširdžiai ir gyvai dalinosi savo patirtimi bei išgyvenimais, įgytais gyvenant šiose bendruomenėse ar jas lankant. Arkos įkūrėjas kalbėjo, kad neįgalaus vaiko gimimas tėvams dažnai atrodo kaip prakeikimas, kad labai sunku neįgalius žmones priimti, ir to sunkumo negalima nepaisyti ar sumenkinti. Tačiau tokie vaikai gali išmokyti žmones mylėti.

Prisimindamas šv. Pauliaus palyginimą apie Bažnyčią kaip kūną, Žanas Vanje sakė, kad neįgalieji yra „silpnosios“ to kūno dalys, bet jos Bažnyčiai yra būtinos. „Tapti silpnu yra nuostabu, bet tik tuomet, kai esi mylimas“ – sakė svečias. Todėl jo įkurtos neįgaliųjų žmonių bendruomenės yra paremtos meile ir vienas kito priėmimu, ir iš to kyla laimės patirtis. Tai bendruomenės, kuriose švenčiamas gyvenimas.

Kardinolas A.J.Bačkis dėkoja Žanui Vanje

Žanas Vanje pasakojo savanorių, gyvenusių Arkos bendruomenėse, atsivertimo istorijas. Kiekvienas savanoris, ateinantis dirbti į Arką, susiduria su nebyliu neįgaliųjų žmonių klausimu „ar myli mane tokį, koks esu?“. Svečias tvirtino, kad atsakius į šį klausimą teigiamai - „esu laimingas su tavimi ir man patinka su tavimi gyventi“ - keisdavosi pačių savanorių gyvenimas.

Savo, kaip Tikėjimo ir šviesos bendruomenės kapeliono, patirtimi su svečiais pasidalino ir kunigas salezietis, Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas Jacekas Paszenda. Jis kvietė kunigus nebijoti savo parapijose įsijungti į darbą su neįgaliaisiais.

Susitikimo pabaigoje svečias iš Prancūzijos atsakė į susirinkusiųjų užduotus klausimus.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį