Pirmojo kurso klierikų krikštynos (2012 spalis)

Spalio 13 dieną seminarijoje vyko pirmojo kurso klierikų krikštynos. Jas kruopščiai paruošė antrojo kurso klierikai. Kelias savaites prieš šią dieną juos jau matėme kažką ruošiant, bet mažai kas žinojo kuo jie nustebins pirmakursius ir visus dalyvaujančius šiame renginyje. Vakarienės metu, valgomajame užgeso šviesos ir apšviesti tik blankios raudonos šviesos bei apsupti balto rūko pradėjome stebėti pasirodymą.

Pirmakursių laukė išbandymas į kurį buvo kviečiama po vakarienės. Apie aštuntą valandą jau ir patys pirmakursiai buvo pasiruošę. Jie užrištomis akimis buvo lydimi iki scenoje pastatytų kėdžių ir ten buvo išbandomi.Jiems teko atsakinėti į įvairius klausimus, parodyti savo drąsą, ištvermę, jėgą ir sumanumą. Krikštynas stebėjo visa seminarijos bendruomenė.

Šios dienos ruošime padėjo ir propedeutinio kurso vadovas mons. Vaclav Valodkovič, kuris pasakojo filmuotoje medžiagoje apie kiekvieną pirmo kurso klieriką, kuo šis pasižymėjo gyvendamas propedeutiniame kurse. Po visų išbandymų, pirmojo kurso klierikams, buvo įteikti prisiminimo diplomai. Renginys buvo užbaigtas malda.

Br. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį