Seminarijos kambarių laiminimas (2012 rugsėjis)

Rektorius mons. Ž. Vabuolas šventinimo metu

Rugsėjo 24 dieną buvo palaiminti seminarijos klierikų, vadovybės ir darbuotojų kambariai. Ceremonijoje dalyvavo seminarijos vadovybė, klierikai, tarp jų penki propedeutinio kurso alumnai. Laiminimo metu skambėjo linksmos giesmės, kurių lydimi kiekvienas atvėrėme savo kambario duris. Po pašlakstymo ir smilkymo kiekvienoje patalpoje buvo užžiebtos šviesos, tokiu būdu po kurio laiko visa seminarija buvo apšviesta, kvepianti smilkalais ir pakylėta maldos. Pabaigus kambarių laiminimą, visi susirinkome vidiniame seminarijos kiemelyje ir ten prie šv. Juozapo statulos buvo sukalbėta litanija ir sugiedota giesmė mūsų globėjui, prašant visiems jo užtarimo ir globos šiems mokslo metams. Ši kiekvienais metais vykstanti graži seminarijos tradicija buvo užbaigta bendruomenės malda.

Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį