Mons. V. Volodkovič gimtadienis (2012 rugsėjis)

Sveikiname mons. V. Volodkovič

Rugsėjo 13 d., kaip ir kiekvienais metais, seminarijoje buvo didelė šventė. Šią dieną Visuotinė Katalikų Bažnyčia mini šv. Joną Auksaburnį, o visuotinė seminarija mini kol kas dar ne šventąjį - mons. Vaclovą Volodkovič.

Kun. Vaclovas jau dešimtus metus yra propedeutinio (parengiamojo) seminarijos kurso vadovas ir žinomas visiems šiandieniniams klierikams. Mat visi tik tapę klierikais, pirmuosius metus turi praleisti kun. Vaclovo mokykloje ir išmokti daugelį dalykų prieš ateidami į Didžiąją seminariją. Tad seminarijos bendruomenė nepamiršta savo pirmojo mokytojo bei vadovo sekant paskui Kristų ir tradiciškai pasveikino mons. Vaclovą su gimtadieniu. Seminaristai linkėjo ir toliau taip mylėti aplinkinius žmones, savęs negailėti ir būti tvirtam savo sunkioje tarnystėje. Po sveikinimų klierikai įteikė dovaną bei su vadovybe sugiedojo mons. Vaclovui laiminimo giesmę.

Laiminame mons. V. Volodkovič

Rugsėjo 13 d. yra svarbi seminarijos tradicija, kurios šventimo iniciatyva stipriai kyla iš pačių klierikų. Visi žinome kaip uoliai mons. Vaclov atsiduoda klierikų ugdymui bei aukojasi dėl jų. Jis yra ne tik propedeutinio kurso vadovas, bet ir daugelio seminaristų dvasios tėvas.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį