Piligriminė mokslo metų pradžios kelionė (2007 rugsėjis)

Rugsėjo 15 d. Vilniaus, Kauno ir Telšių seminarijų studentai, susirinkę Dubysos slėnyje, pradėjo piligriminį žygį į Šiluvą, kad kartu švęstų Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Piligrimystės metu daugiau nei šimtas seminaristų meldėsi bei šlovino Viešpatį giesmėmis. Šiluvoje piligrimus pasitiko ir pasveikino Kauno bei Panevėžio vyskupijų ganytojai Sigitas Tamkevičius ir Jonas Kauneckas. Vyskupai klierikus kvietė nebijoti ir toliau drąsiai bei ryžtingai eiti pašaukimo keliu.

Vakare, keliauninkams pasisotinus bei pailsėjus, Jo Ekscelencija Sigitas Tamkevičius kartu su Seminarijų vadovybių nariais aukojo iškilmingas šv. Mišias. Pamokslo metu Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius susirinkusiesiems kalbėjo apie pašaukimo malonę bei kunigo svarbą tikinčiųjų bendruomenėms. Eucharistiją giesmėmis puošė jungtinis seminaristų choras.

Po šv. Mišių Seminarijų studentai tikinčiuosius pakvietė drauge maldomis ir giesmėmis garbinti Švč. Sakramentą valandą trukusios Adoracijos metu. Vakaras tęstas Jono Pauliaus II dvasiniame centre, kur Lietuvos seminarijų klierikai turėjo galimybės artimiau susipažinti ir pabendrauti.

Rugsėjo 16 d. rytą piligrimai pradėjo bendra Valandų liturgijos malda, o vidudieny dalyvavo Kauno Arkivyskupo aukotose šv. Mišiose už šeimas. Po pietų, atsisveikinę ir pilni įspūdžių, klierikai sugrįžo į savo Seminarijas.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį