Sekminės Vilniaus Kalvarijose - vaikų ir jaunimo diena (2012 gegužė)

Gegužės 26 dienos vakarą seminaristai susirinko į Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią, kurioje šv. Mišias lietuvių ir lenkų kalbomis kartu su kitais kunigais aukojo buvęs seminarijos auklėtinis neopresbiteris Stanislav Valiukevič. Prieš Mišias vyko Švč. Sakramento adoracija, kurioje dalyvavo iš palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos atėjęs jaunimas. Šias Sekminių vigilijos Mišias galėjo girdėti ir visi Lietuvos tikintieji, nes jos buvo transliuojamos per Marijos radiją.

Pasibaigus mišioms, įvyko bendra agapė ir šokiai pievoje – „pakratuškės“. Seminaristai turėjo progą pabendrauti su tikinčiu jaunimu. Po to prasidėjo tradicinis jaunimo kryžiaus kelias po Vilniaus Kalvarijas, vadinamas šviesos keliu. Eidami juo, jauni žmonės apmąstė Kristaus kančią Prisikėlimo šviesoje, gilinosi į palaimintojo J. Matulaičio raštus, dalinosi tikėjimo patirtimi.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį